Diskusia o GMO je dlhá a bez konca

Krátka správa

Ministri poľnohospodárstva nedokázali nájsť kompromis v otázke autorizácie 5 nových GMO produktov. Rozdeľuje ich predovšetkým pohľad na výhody a riziká spojené s ich predajom.

Skupiny zelených poslancov a environmentálnych aktivistov sú sklamané. Tvrdia, že pokiaľ sa ministri nedohodnú, Komisia má voľnú ruku v uvádzaní GMO produktov na trh a to aj napriek neochote väčšiny spoločnosti kupovať ich.

Neschopnosť ministrov dohodnúť sa nie je po vôli ani potravinárskemu priemyslu a farmárom. Namietajú, že pretrvávajúci stav môže európskemu poľnohospodárstvu spôsobiť konkurenčnú nevýhodu.

Ministri diskutovali o autorizácii štyroch GMO produktoch odolných voči parazitom a chorobám. Vyvinula ich americká skupina Monsanto, hoci licenciu na jeden z nich vlastní švajčiarsky koncern Syngenta. Piatou posudzovanou plodinou bola odroda zemiakov s vysokým obsahom škrobu, ktorú vytvorila americká skupina BASF.

Vlastníci produktov žiadali o licenciu pre používanie produktov na výrobu potravín, pokrmu pre zvieratá a v prípade zemiakov na priemyselnú výrobu škrobu. Plodiny, o ktorých ministri diskutovali, nie sú určené na pestovanie na európskych farmách.

Environmentálne mimovládne organizácie a ochrancovia verejného zdravia varujú predovšetkým pred autorizáciou zemiakov od BASF. Obsahujú gény odolné voči niektorým antibiotikám. Ak by sa používali ako zložka krmiva pre zvieratá, mohli by sa dostať do potravinového reťazca a v konečnom dôsledku tak oslabiť schopnosť ľudského organizmu reagovať na antibiotické liečivá.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) označil produkty firiem BASF, Syngenta a Monsanto za bezpečné. Je preto pravdepodobné, že firmám udelí licenciu Komisia aj napriek neschopnosti ministrov nájsť kompromis. Od roku 2004 podobným spôsobom schválila celú sériu GMO.

Ak chce producent uviesť na trh potravinu vyrobenú z geneticky modifikovaného organizmu (GMO), musí požiadať o autorizáciu svojho produktu. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracuje vedecké ohodnotenie a o výsledku informuje Komisiu. Komisia rozhodne, či produkt môže alebo nemôže byť uvedený na trh. Nakoniec sa k otázke musí vyjadriť Rada. Ak väčšina členských krajín súhlasí s predajom GMO produktu, potravina je autorizovaná a môže byť slobodne predávaná. Ak väčšina nesúhlasí, problém sa vracia späť na pôdu Komisie, ktorá môže rozhodnúť o autorizácií produktu na základe špeciálnej regulačnej procedúry.