Dopyt po dlhodobej zdravotnej starostlivosti porastie

Správa upozorňuje na potrebu uvažovať nad novými spôsobmi zabezpečenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti mimo nemocníc – v domácnosti alebo v rezidenčných zariadeniach, ako „preferovaných alternatívach k inštitucionálnej liečbe“. Uvažovanie týmto smerom podnietil už minuloročný prieskum Eurobarometer, v ktorom až 80% opýtaných uviedlo, že preferujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť absolvovať v domácom prostredí.

Ak máme uvažovať o takýchto formách starostlivosti, je treba navrhnúť „nové formy podpory pre rodinu, resp. iných neformálnych opatrovateľov“, aby mohli ľudia, ktorí sú od dlhodobej zdravotnej starostlivosti závislí zostávať v domácom prostredí čo možno najdlhšie.

Zabezpečenie takmer univerzálneho prístupu k dlhodobej zdravotnej starostlivosti v EÚ bude jednou z hlavných výziev, ktorá so sebou prináša nemalé náklady. Správa sa prikláňa k modelu kombinácie verejných a súkromných prostriedkov a apeluje na zlepšenú koordináciu medzi sociálnymi a zdravotníckymi službami.

Medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Luxemburgu v máji 2005 potvrdila, že dlhodobá zdravotná starostlivosť je verejnou zodpovednosťou. Premisu potvrdil aj prieskum Eurobarometra, v ktorom 93 % občanov očakáva od štátu, že bude schopný zabezpečiť domácu alebo nemocničnú starostlivosť. V mnohých európskych krajinách je však realita taká, že dopyt prevyšuje ponuku.

Na strane ponuky je stále nedostatok profesionálneho personálu, ktorý sa venuje dlhodobej starostlivosti o chorých. Rieši sa to zvyšovaním miezd, lepšími pracovnými podmienkami a zahrnutím opatrovateľov do systému sociálneho zabezpečenia.

Slovinské predsedníctvo EÚ dnes, 29. apríla, hostí konferenciu pod názvom „Medzigeneračná solidarita pre súdržné a udržateľné spoločnosti“, ktorá sa zameria práve na potrebu vytorenia systému dlhodobej zdravotnej starostlivosti.