Driemanie počas dňa zvyšuje riziko mozgovej porážky

Časté driemanie pri bežných činnostiach počas dňa, ako je napríklad pozeranie televízie, môže byť u starších ľudí varovným znamením. Takíto ľudia sú vystavení dvoj až štvornásobnému riziku mozgovej porážky, zistila americká štúdia. Výskum viedla doktorka Bernadette Boden-Albala z Kolumbijskej univerzity v New Yorku.

Počas výskumu sa ľudí pýtali či a ako často zvyknú neplánovane zaspať v situáciách ako napríklad sledovanie televízie, čítanie knihy, rozprávanie sa s inými ľudmi, počas sedenia pri obede bez pitia alkoholu, prípadne ako často musia zastaviť pri šoférovaní pretože sa cítia ospalo. Po uplynutí dva a pol roku zisťovali v koľkých prípadoch a u koho došlo k mozgovej porážke, či iným cievnym príhodám. Vedco sledoval viac ako 2100 ľudí s priemerným vekom 73 rokov.

Riziko porážky podľa štúdie stúpa priamo úmerne tomu, či človek počas dňa drieme len občas, alebo sa takejto forme oddychu oddáva častejšie. Podobe rastie aj riziko srdcového infarktu či cievnej príhody.

Nie je jasné či majú výsledky výskumu súvis s tzv. spánkovou apnoeou, chvíľkami v spánku kedy sa dočasne zastaví dýchanie. Predchádzajúce štúdie naznačujú, že toto ochorenie rovnako zvyšuje riziko porážky. Predpokladá sa, že denný spánok, signalizuje nekvalitný nočný odpočinok.

Na medzinárodnom fóre výskumníci poradili lekárom, aby sledovali starších ľudí, ktorí si radi v priebehu dňa zdriemnu, prípadne ich poslali na dôkladnejšie vyšetrenia.

BBC cituje londýnskeho lekára, podľa ktorého sa siesta, typické poobedné leňošenie, dáva do súvisu s o niečo vyšším výskytom mozgových príhod v stedomorských krajinách. Na druhej strane však bolo tiež potvrdené, že 10 minútový spránok osviežuje myseľ a človek si je po ňom schopný väčšej mozgovej aktivity.