eHealth: Prehnaný dôraz na informačné technológie

Krátka správa

V oblasti eHealth (e-Zdravie) sa kladie prílišný dôraz na informačné a komunikačné technológie (ICT). Na druhej strane sa podceňuje organizačná zmena a celkové reálne benefity zdravotných systémov. Tieto predbežné závery pochádzajú zo štúdie, ktorú financuje Európska komisia.

Okrem iného správa poukazuje na “neadekvátne financovanie celého investičného životného cyklu eHealth.” Ide konkrétne o to, že cyklus je vtesnaný do pomerne krátkeho časového horizontu, teda nemôže priniesť maximálnu možnú pridanú hodnotu. Predbežné výsledky predstavila Európska komisia v januári 2008.

“Financovanie len ICT projektov a samotných ICT neprináša žiadny zisk. Musíme rovnako financovať organizačnú zmenu”, vysvetľuje Tom Jones, jeden z autorov správy. Podľa neho je organizačnú zmenu možné dosiahnuť vtedy, ak sa v rámci pracovného času budú lekári a sestry vzdelávať v oblasti eHealth. Rovnako je potrebné pozmeniť súčasné pracovné a klinické metódy. K tomu všetkému je potrebné mať efektívny manažment zdravotníckych zariadení, ktorý bude úzko spolupracovať s lekármi a sestrami.

V súvislosti s investičným cyklom eHealth Jones pripustil, že “na začiatku je financovanie často správne.” Zároveň však poukázal na neexistenciu dlhodobého finančného plánovania. Ľudia pracujúci s eHealth si podľa neho myslia, že “iba veci začať je dostačujúce, zatiaľ čo ich rozvíjanie je [na druhej strane ale] ďaleko dôležitejšie.”

Jones uzatvára, že hoci je financovanie eHealth dôležité, len “finančná zmena nebude postačujúca. Potrebujeme presvedčiť celý reťazec užívateľov eHealth o [jeho] benefitoch.”

Záverečná verzia správy bude predstavená v septembri 2008. Bude zahŕňať špecifické odporúčania o efektívnom a výkonnom manažmente investícií eHealth. Odporúčania budú určené ako Komisii, tak aj členským štátom.