Elektronické čipy pre e-Health

Krátka správa

Nedávno zverejnila Komisia tender na novú externú štúdiu. Tá má posúdiť požiadavky a opatrenia vo vzťahu k vysokofrekvenčnej identifikácii (RFID) v zdravotníctve.

Hlavným zámerom štúdie je preveriť očakávané vlastnosti aplikácii RFID na trhu a navrhnúť budúci scenár vývoja pre tento sektor. Tiež by mala stanoviť možné prekážky a potrebu politických opatrení alebo špecifických výskumných aktivít pre túto oblasť.

V zdravotníctve sa RFID používajú hlavne na označovanie farmaceutických výrobkov. V nemocniciach sú systémy RFID nasadené napríklad na identifikáciu pacientov a umožňujú zodpovedným pracovníkom nemocnice prístup k zdravotným záznamom.

Od systémov sa očakáva, že pomôžu zachraňovať životy, pomôžu vyvarovať sa chýb, ušetria náklady a zvýšia bezpečnosť.

Výsledky posledných konzultácii k RFID organizovaných Komisiou naznačujú, že  najviac starostí robí aktérom pri nasadení týchto technológii riziko ochrany osobných údajov, zdravia a ochrany životného prostredia. Za využitie RFID a ich riešení v zdravotníctve sa vyslovilo 45% opýtaných, 40% naopak ich vnímajú negatívne.

Komisia nedávno zahájila proces, ktorým posúdi hospodársky význam e-health vo všeobecnosti a zvlášť sa zameria na kompatibilné elektronické systémy a elektronické predpisovanie liekov.