EÚ chce zlepšiť bezpečnosť obalov potravín

Krátka správa:

Referenčné laboratórium Spoločenstva pre materiály v kontakte s potravinami, ktoré sídli v Jednotnom výskumnom centre Komisie v talianskej Ispre, bolo 7. decembra slávnostne uvedené do činnosti komisárom pre vedu a výskum Janezom Potočnikom.

Jednou z hlavných úloh laboratória bude zabrániť tomu, aby sa nebezpečné látky, vrátane toxických chemikálií, dostávali do potravín. „Pokročilé analytické techniky sú nevyhnutné pre výskum a kontrolu potenciálneho prenosu látok z balenia do jedla, ktoré je vnútri,“ vysvetlila Komisia.

Komisia vo vyhlásení tiež uviedla, že k zmene legislatívy viedli príklady z minulosti ktoré ukázali, že je v potravinách veľmi vysoká úroveň látok uvoľňovaných z materiálov, ktorými boli poťahované plechovky. Pod drobnohľad sa dostane aj bezpečnosť surovín alebo recyklovaných materiálov.

Laboratórium bude „slúžiť ako referenčný bod pre otázky, vzťahujúce sa na vynucovanie legislatívy, týkajúcej sa materiálov, ktoré sú v kontakte s potravinami, a to prostredníctvom národných referenčných laboratórií,“ vyhlásila Komisia.

Podľa výskumov verejnej mienky je bezpečnosť potravín jednou z hlavných obáv spotrebiteľov. BEUC, organizácia, združujúca spotrebiteľov, tvrdí, že chemikálie, ktoré sa používajú na produkty ako panvice a balenie jedla, by mali byť regulované prísnejšie. Ešte tohto roku odporučila skupina vedeckých poradcov Agentúre environmentálnej ochrany v USA, aby bola PFOA, čo je látka používaná na výrobu panvíc, klasifikovaná ako „pravdepodobný karcinogén“.

Európsky parlament bude 13. decembra hlasovať o legislatíve REACH. Environmentálne a spotrebiteľské organizácie návrh nariadenia kritizovali ako príliš slabý, avšak sektor výrobcov povedal, že na nich uvalí ťažké bremeno, keďže budú musieť dokazovať, že látky, ktoré používajú, sú bezpečné (EurActiv, 7. december 2006).