EÚ dohliadne na kvalitu darcovstva orgánov

Európska komisia prijala včera návrh smernice, ktorý obsahuje opatrenia na zlepšenie kvality a bezpečnosti darcovstva orgánov. Sformulovala tiež 10 bodový akčný plán spolupráce s členskými štátmi na roky 2009 až 2015.

Smernica ráta so zriadením systému vysledovateľnosti ľudských orgánov a systému nahlasovania závažných nežiaducich udalostí a reakcií. Zhromaždené údaje takéhoto typu ako aj údaje o špecifických vlastnostiach orgánov budú štandardizované s cieľom uľahčiť výmenu ľudských orgánov.

Smernica stanovuje jasný právny rámec, pokiaľ ide o darcovstvo a transplantáciu orgánov v Európskej únii. V každom členskom štáte sa zriadi alebo vymenuje príslušný vnútroštátny orgán, ktorý bude zabezpečovať súlad s normami EÚ týkajúcimi sa kvality a bezpečnosti.

Od národných programov kvality si Komisia sľubuje zabezpečenie nepretržitého monitorovania výkonnosti a zlepšenie postupov a informovanosti. Podľa európskej exekutívy je cieľom smernice minimalizovať riziko pre príjemcu transplantátu, zlepšiť a optimalizovať prideľovanie orgánov v Európskej únii a poskytnúť chirurgovi vykonávajúcemu transplantáciu informácie potrebné na to, aby sa správne rozhodol.

Hoci počet vykonaných transplantácií orgánov v EÚ rastie, dopyt vysoko presahuje ponuku a denne zomiera v EÚ 12 ľudí, ktorí čakajú na vhodný orgán. Rozdiely medzi členskými krajinami sú zarážajúce. Kým v Španielsku pripadá na milión obyvateľov 34,6 darovaní, v Rumunsku je to len 0,5 transplantácie na milión obyvateľov.

Cezhraničné darovanie orgánov je v EÚ skôr výnimkou, okrem spolupráce ošetrenej medzinárodnou dohodou Eurotransplant, či Scandiatransplant, kde výmena orgánov medzi štámi zodpovedá až za 20 % trasplantácií.

V apríli 2008 prijal Európsky parlament nelegislatívnu správu, v ktorej navrhoval opatrenia na zlepšenie transplantačnej praxe v EÚ (EurActiv, 23/04/2008). Jedným z návrhov bolo zavedenie európskeho preukazu darcu orgánov.