EÚ hrozí ďalšia zvieracia epidémia

ovce, bluetongue, BTV, epidemia, zvieratá

 

Pozadie

Bluetongue (vírus katarálnej horúčky oviec) je nenákazlivé vírusové ochorenie prežúvavcov, ktoré postihuje najmä ovce, no aj dobytok, kozy, byvoly a jeleniu zver. Chorobu šíria pakomáre (bodavý lietajúci hmyz), ktorý sa živí zvieracou a ľudskou krvou. Choroba sa bežne vyskytuje v južnej Európe, hlavne v Taliansku a Španielsku. Nakazené zvieratá majú vysokú horúčku, nadmerne slintajú a majú opuchnuté pysky a jazyk, ktorý dostáva modrasté sfarbenie. Ochorenie sa nedá liečiť, no existuje proti nemu vakcína.

Smernica Rady 2000/75/EC o kontrole a  likvidácii katarálnej horúčky oviec stanovuje konkrétne opatrenia, týkajúce sa zákazu prepravy zvierat, očkovania a kontroly dovozu. Referenčným laboratóriom EÚ je v tomto prípade Inštitút pre zdravie zvierat v Pirbrighte.

Zatiaľ neboli zaznamenané prípady prenosu choroby na človeka, a riziko nákazy prostredníctvom konzumácie mäsa či mlieka je podľa expertov nulové.

Otázky

Holandské úrady informovali 18. augusta 2006 Komisiu o vypuknutí katarálnej horúčky v oblasti Kerkrade neďaleko belgických a nemeckých hraníc. O niekoľko dní potvrdili výskyt choroby na svojom území blízko holandských hraníc aj Nemecko a Belgicko.

O situácii diskutovali veterinárni experti z členských štátov EÚ v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat (SCFCAH) 21. augusta 2006. V súlade so Smernicou 2000/75 o kontrole a  likvidácii katarálnej horúčky oviec bolo prijaté rozhodnutie, v rámci ktorého bola stanovená 150-kilometrová monitorovacia zóna, ktorá pokrýva väčšinu územia Holandska a Belgicka, celé Luxembursko a oblasti v nemeckých spolkových krajinách Severné Porýnie – Westfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko a Hessensko. Okolo zasiahnutých fariem bolo navyše ustanovené 20-kilometrové karanténne pásmo.

Únia vyzvala členské štáty, aby okamžite zaviedli ochranné opatrenia, hoci Komisia ešte formálne neschválila rozhodnutie Stáleho výboru.

Pozície

Autori článku „Klimatické zmeny a nedávny výskyt katarálnej horúčky oviec v Európe“, publikovaného v odbornom časopise Nature Reviews Microbiology č. 3/2005 naznačili, že bezprecedentné rozšírenie ochorenia na severe Európy „vyvolali nedávne zmeny európskej klímy, ktoré umožnili prežitie vírusu počas zimy.“

Šírenie bluetongue ďalej na sever by tak mohlo mať na svedomí globálne otepľovanie.

Podľa CORDIS News by rozšírenie vírusu do severnej Európy mohlo byť spôsobené veľmi horúcim počasím tohtoročného júla. V letných mesiacoch sú vhodné podmienky pre prežitie pakomárov a replikáciu vírusu.