EÚ lepšie chránená proti epidémiám

Pozadie

Choroby ako bol SARS v roku 2003, vtáčia chrípka v rokoch 2005 a 2006, či prepuknutie tropickej horúčky Chikungunya v Taliansku, dokazujú, že infekčné ochorenia nerešpektujú národné hranice. Už od konca 90-tych rokov zdieľajú členské štáty EÚ informácie o výskytoch nákazlivých chorôb. Jednou z kľúčových úloh Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), po jeho vzniku v roku 2005, bolo posilniť existujúci systém včasného varovania (EWRS). Práve prostredníctvom neho talianske úrady informovali o výskyte nebezpečnej horúčky Chikungunya. Teoretické riziko prenosu vtedy identifikovalo ECDC.  

Otázky

V EÚ sa často stáva, že ochorenia vypuknú zároveň vo viacerých členských krajinách. Spoločne pochopiť čo sa deje a aké sú riziká preto môže pomôcť zaistiť efektívnu reakciu.

ECDC má kapacity rýchlo odhadnúť hrozby a navrhnúť možné opatrenia. Pri svojej práci spolupracuje s expertmi z oblasti zdravotníctva z členských štátov, s Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Nové Centrum pohotovostných operácií (EOC) bude monitorovať vývoj 24 hodín denne a 7 dní v týždni a zabezpečovať kontakt medzi ECDC a jeho národnými ekvivalentmi v celej Únii. Na Slovensku je to Úrad verejného zdravotníctva SR.

Na inaguračnej slávnosti sa zúčastnili zástupcovia Komisie, Európskeho parlamentu a členských štátov. Formálne uviedol Centrum do života europoslanec, predseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín EP, Miroslav Ouzký.

Pozície

„Keď dôjde k výnimočným udalostiam, európski občania čakajú, že národné úrady a inštitúcie na úrovni EÚ budú spolupracovať, aby ich ochránili. Preto Európsky parlament poveril ECDC, aby vytvoril Centrum pohotovostných operácií. Lepšie zdieľanie informácií a lepšia koordinácia môže pomôcť zachraňovať životy,“ povedal na inaugurácii poslanec EP Miroslav Ouzký (EPP-ED).

Zsuzsanna Jakab, riaditeľka ECDC uviedla: „Sme vďační Európskemu parlamentu, že hlasoval za vyčlenenie prostriedkov pre EOC a Európskej komisii za jej podporu a partnerstvo.“