Eurokomisár: Zdravotné tvrdenia nebudú zavádzať

Členské štáty na dnešnom zasadnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podporili návrh nariadenia Európskej komisie o prijatí zoznamu povolených zdravotných tvrdení, ktoré sa uvádzajú na potravinách.

Komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli v tejto súvislosti uviedol: „Vítam dnešné dôležité rozhodnutie. Spotrebitelia majú právo na presné a spoľahlivé informácie na obaloch potravín, ktoré im umožnia rozhodnúť sa pre zdravšie výrobky. Pri zdravotných tvrdeniach je veľmi dôležité, aby sa zabezpečila ich pravdivosť a presnosť. Vnútroštátnym orgánom sa týmto opatrením po jeho schválení Európskym parlamentom a Radou pomôže pri zaisťovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.“

Spotrebitelia právom očakávajú, že ich nebudú zavádzať tvrdenia, ktoré sú nepodložené, zveličené alebo nepravdivé. Povolené zdravotné tvrdenia boli podrobené prísnemu vedeckému posúdeniu a sú teraz z hľadiska prínosu pre zdravie presnejšie. Prevádzkovateľom podnikov sa však pri oznamovaní ich zdravotných tvrdení ponechal istý priestor, aby sa im dalo ľahšie porozumieť.

„Rád by som pripomenul, že ochrana spotrebiteľa je hlavným cieľom nariadenia o výživových a zdravotných tvrdeniach", povedal komisár John Dalli. "Spotrebitelia majú sklon preceňovať hodnotu potravinových výrobkov, na ktorých sú uvedené tvrdenia. Teraz máme k dispozícii nástroje na vyčistenie trhu od takých zdravotných tvrdení, ktoré výrobkom pripisujú nepodložené a zavádzajúce prínosy pre zdravie."

Zavádzajúce tvrdenia sú takisto formou nekalej súťaže, keďže sa ňou znevýhodňuje väčšina prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí sa snažia zabezpečiť, aby mali spotrebitelia k dispozícii správne informácie, na základe ktorých si môžu informovane vybrať. Týmto opatrením sa vďaka harmonizovaným pravidlám v celej EÚ prispeje k dosiahnutiu lepšej zrozumiteľnosti.“