Európa málo pripravená na chrípku

Krátka správa:

Technická správa o pripravenosti proti chrípke v EÚ, zverejnená 22. februára 2007, zistila, že EÚ a jej členské štáty pokročili pri príprave v boji proti pandemickému prepuknutiu chrípkovej nákazy. No pred rokom 2010 naň nebudú plne pripravené.

Od viacnásobných prípadov prepuknutia vtáčej chrípky H5N1 u divo žijúceho vtáctva a domácej hydiny v roku 2005 a po niekoľkých prípadoch nakazenia človeka členské štáty EÚ pripravili a aktualizovali národné plány, ktorými chcú zlepšiť svoju pripravenosť na to, ako čeliť prípadnému vypuknutiu tejto pandémie u ľudí. Došlo tiež k značnému zvýšeniu úsilia o koordináciu na úrovni EÚ.

Správa identifikuje niekoľko oblastí, ktoré stále potrebujú zlepšenie, ak má panovať v Európe presvedčenie, že systémy primárnej starostlivosti budú schopné plniť svoje funkcie, že nevyhnutná infraštruktúra bude naďalej fungovať v poskytovaní služieb a že vakcíny dôjdu na miesto určenia k zdravotným službám do šiestich mesiacov od vzniku pandémie.

K zlepšeniam musí dôjsť najmä pri integrovanom plánovaní medzi vládnymi rezortmi na úrovni členských štátov, pri implementácii plánov na lokálnej úrovni a pri koordinácii interoperability na európskej úrovni. Správa tiež vyzýva k väčšiemu výskumu proti sezónnym variantom chrípky, čo môže pomôcť vládam k lepšej pripravenosti.

Správa bola pripravená Európskym centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) na základe posúdenia pripravenosti krajín EÚ-25 a Islandu s Nórskom. ECDC by mala neskôr v priebehu tohto roka prísť s aktualizovanou správou o stave pripravenosti proti pandémii chrípky.