Európa musí byť opäť “lekárňou sveta”

Pozadie

Európa bola kedysi známa ako „lekáreň sveta“. Až do roku 1998 pochádzalo 7 z 10 nových liekov z Európy. Dnes, z desiatky nových liekov, len tri boli vyvinuté na starom kontinente.

Európa sa stále drží na druhom mieste vo svetovom rebríčku výrobcov liekov (je zodpovedná za 35 % svetovej výroby) a toto odvetvie zamestnáva v Európe viac ako 600 tisíc ľudí.

Vývoj nového lieku stojí v priemere viac ako jednu miliardu eur a trvá približne 12 a pol roka, kým sa nový liek dostane zo skúmaviek ku konečnému spotrebiteľovi. Z 10 tisíc látok vyrobených vo farmaceutických laboratóriách sa len jedna alebo dve stanú liekmi schopnými uvedenia na trh.

Otázky

Zo spojenectva medzi Európskou komisiou a farmaceutickým priemyslom vznikla tzv. Inovačná iniciatíva pre lieky (Innovative Medicines Initiative, IMI). Verejno-súkromné partnerstvo má ambíciu zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho farma-biznisu zastúpeného v Európskej federácii farmaceutického priemyslu (European Federation of Pharamaceutical Industries and Associations, EFPIA) zoči-voči globálnej konkurencii.

Projekt, ktorý má uľahčiť a urýchliť uvádzanie nových liekov na európsky trh, je jednou z piatich spoločných technologických iniciatív (Joint Technology Iniciatives, JTIs), ktoré Komisia spustila minulý rok. IMI má rozpočet vo výške 2 miliardy eur na sedem rokov, len na rok 2008 je vyčlenených 123 miliónov eur na granty na podporu výskumu najsľubnejších nových liečiv pre choroby akými sú astma, poruchy mozgovej činnosti, metabolizmu a zápalové ochorenia. Ráta s tiež s tým, že IMI bude pokrývať aj vývoj nových liekov na onkologické a infekčné ochorenia. Náklady sa delia medzi Komisiu a farmaceutický priemysel pol na pol.  

Výskum a vývoj nových inovatívnych liekov je oblasťou, kde sa sústreďuje vysoko-kvalifikovaná pracovná sila. Verejno-súkromná schéma by podľa jej autorov mala tiež zabrániť úniku európskych mozgov z tohto špecifického odvetvia do Spojených štátov alebo do Ázie a spraviť s Európy miesto, ktoré by priťahovalo investície do biomedicínskeho výskumu.

Do 2013 sa predpokladá vytvorenie Európskej akadémie výskumu liekov (European Medicines Research Academy, EMRA) ako pan-európskej platformy pre vzdelávanie a trénovanie súčasných i budúcich profesionálov pôsobiacich v oblasti biomedicínskeho výskumu a vývoja, vrátane regulačných orgánov.

Pozície

Arthur Higgins, predseda Európskej federácie farmaceutického priemyslu uviedol, že cieľom verejno-súkromného partnerstva s Komisiou je spraviť znova z Európy „lekáreň sveta“. Ako hovorí, je treba odstrániť príčiny brzdiace inováciu vo vývoji liekov. “Pokles počtu nových liekov sa dá pripísať kombinácii vedeckých, regulačných a ekonomických faktorov. My, ako priemysel, sme pripravení zohrať svoju úlohu v prinášaní inovácií pri vývoji liekoch, nemôžeme ale všetky problémy vyriešiť sami.”

Podľa eurokomisára pre vedu a výskum Janeza Potočníka je nová iniciatíva o tom, aby sa spojilo súkromné a verejné úsilie s cieľom spraviť z Európy veľkého hráča na poli farmácie. „Chceme byť najlepší na svete a stať sa ligou šampiónov pre biofarmaceutický výskum tým, že sa pohneme od individuálneho financovania projektov k spoločným programom, ktoré zahŕňajú priemysel aj verejných aktérov.

Prof. Jonathan Knowles, predseda riadiacej komisie IMI, predseda Skupiny riaditeľov výskumu (Research Directors’ Group – RDG) v EFPIA a vedúci výskumu v Hoffmann-la Roche hovorí: „Európa má veľký potenciál pre inováciu vďaka svojej excelentnej vedeckej základni. Zaostáva však za inými globálnymi hráčmi ako sú Spojené štáty. Inovačná iniciatíva pre lieky zabezpečí, že európski vedci z oblasti biomedicíny dostanú cielenú strategickú podporu k prospechu pacientov. Zároveň sa zlepší európska konkurencieschopnosť na tomto poli.“

Experti by podľa jeho slov mali pracovať na nových spôsoboch, ako lepšie a skôr predvídať, či liek funguje. „Skorší prístup pacientov, ktorí to potrebujú, k novým efektívnym liečbam je konečnýcm cieľom tejto iniciatívy.“