Európa v ťažení proti falšovaniu liekov

Krátka správa:

Colné úrady v krajinách Európskej únie zhabali minulý rok dovedna 75 miliónov falšovaných výrobkov vrátane liekov, cigariet, potravín, či ošatenia. Na Slovensku to bolo 30 500 falzifikátov. Informovala o tom dnes Európska komisia. Najčastejšie falšovaným produktom je ošatenie. V počte výrobkov zhabaných v uplynulom roku došlo k 40-% nárastu v porovnaní s rokom 2004. Takisto u potravín sa zaznamenal 20-% nárast, naopak k poklesu došlo v prípade cigariet, DVD a CD, či hračiek. Medzi zhabanými výrobkami bolo 32 miliónov cigariet, 11 miliónov kusov ošatenia a doplnkov, 10 miliónov DVD a CD nosičov, 5 miliónov balení potravín a nápojov vrátane alkoholu, džúsov, čaju a vysokoenergetických nápojov, 3 milióny elektrospotrebičov a takmer 2 milióny hračiek. V mnohých prípadoch boli pritom falzifikáty len veľmi ťažko rozlíšiteľné od originálu bez vykonania technickej expertízy.

Komisár pre daňové záležitosti a colnú úniu László Kovács upozornil na čoraz vypuklejší fenomén, keď rastú prípady falšovania liekov. Z daného množstva ich bolo pol milióna. Škála je široká, od bežných prípravkov vrátane paracetamolu, ale i antibiotiká, lieky proti vysokému cholesterolu, či liečivá predpisované pacientom chorým na rakovinu. Najčastejšie falšovaným prostriedkom je viagra, vo veľkej miere sa však falšujú aj kondómy. Dôkazom veľkého rizika pre ľudí je zhabaný falzifikát lieku používaného pri srdečných problémoch. Odhalený falzifikát bol mixom prachu z tehál a žltej farby používanej na značenie ciest. “Liek” bol natretý lakom na nábytok.

Komisár upozornil a  uviedol, že pirátstvo je čoraz väčšou hrozbou pre Európu aj vzhľadom na skutočnosť, že sa vo veľkej miere falšujú potraviny, lieky a ďalšie výrobky, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie spotrebiteľa. Boj proti falzifikátom komplikuje internetový predaj. Kovács považuje za veľmi dôležité zlepšenie spolupráce s tretími krajinami s dôrazom na USA a juhovýchodnú Áziu, obzvlášť Čínu, odkiaľ pochádza vyše 60 % falšovaných výrobkov. Podľa Komisie sa objavujú nové tranzitné krajiny. Tranzit tovaru sa realizuje prekvapivo cez Afganistan, Guineu či Švajčiarsko. Dôležitým tranzitným miestom zostáva Dubaj. India sa stáva čoraz významnejšou krajinou pôvodu falšovaných liekov.

Rada Európy zvolala koncom októbra 2006 konferenciu venovanú falšovaniu  liekov, kde sa prejadnávali  možnosti medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.

Jej účastníci sa zhodli, že uvedené prvky by mali byť brané do úvahy pri príprave budúcej konvencie pomáhajúcej v boji proti falšovaniu liekov:

  • definícia falšovania liekov a vážneho zločinupotrestanie výrobcov a distribútorov falošných liekov
  • vytvorenie siete jednotných kontaktných bodov v rámci všetkých dotknutých sektorov, najmä v rámci zdravotníckeho a legislatívneho prostredia
  • ratifikácia štandardov European Pharmacoepeia na národnej úrovni pri kontrole, balení a výrobe liekov
  • zintenzívnenie spolupráce medzi organizáciami podporujúcimi vymožiteľnosť práva