Európania nechcú jesť klonované zvieratá

Európski občania sú voči klonovaniu zvierat pre účely výroby potravín skeptickí. Európska komisia si nechala vypracovať prieskum verejnej mienky o postoji ľudí ku klonovaniu zvierat.

Prieskum zistil, že Európania sú pomerne dobre informovaní o tom, o čo v prípade klonovania ide. Až osem z desiatich ľudí vedelo povedať, že klonovanie je „výroba identickej kópie existujúceho zvieraťa“ a teda nazahŕňa genetickú modifikáciu.

Až 81 % sa vyslovilo proti klonovaniu zvierat na účely výroby potravín určených na ľudskú konzumáciu. Najhlavnejšou obavou ľudí je to, že nie su dostatočnej známe dlhodobé účinky klonovania na zdravie ľudí a na prírodu.

Podľa komisárky pre oblasť zdravia Adroully Vassiliou, Komisia má teraz k dispozícii spolu s týmto prieskumom verejnej mienky aj posudok Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskej skupiny pre etiku vedy (EGE). Na základe týchto podkladov bude Komsia zvažovať, aké kroky na úrovni EÚ podnikne.

Európska skupina pre etiku vedy vo svojom stanovisku uvádza, že “pre schválenie produkcie mäsa z klonov a ich potomkov nevidí presvedčivé argumenty”. ESFA vo svojej správe zase konštatoval, že konzumácia mäsa z klonovaných zvierat nemá zrejme negatívny vplyv na ľudské zdravie, problémom je však nedostatok relevantných poznatkov a obmedzené množstvo doterajších štúdií.

Ako zistil prieskum ľudia sú ochotnejší tolerovať klonovanie zvierat pre účely zvýšenia ich odolnosti voči chorobám a zachovania vzácnych a ohrozených druhov zviat, než na účely konzumácie. Väčšina si tiež myslí, že z klonovania zvierat by v konečnom dôsledku benefitoval najviac potravinársky priemysel.

Medzi respondentmi na Slovensku zaznamenal prieskum druhú najvyššiu mieru (po Českej republike) akceptácie klonovania zvierat. Slovákom tiež o niečo menej záleží na tom, aby boli výrobky z klonovaných zvierat jasne označené. Sme tiež pod európskym priemerom v podiele odpovedí tých, ktorí uviedli, že by mäso alebo mlieko z klonovaných zvierat nekonzumovali.

Prieskum bol realizovaný na vzorke 25 000 respondetov z 27 členských štátov