Európania sa najviac boja pesticídov

 

Pozadie

Prieskum Eurobarometer, uskutočnený na jeseň 2005, skúma všeobecné obavy občanov EÚ, týkajúcich sa potravín. Analyzuje aj spôsob, akým občania vnímajú úlohu a konanie verejných autorít, najmä s ohľadom na bezpečnosť potravín, a skúma dopad mediálneho pokrytia na obyvateľstvo.

Štúdiu si objednala Komisia a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Otázky

Výsledky prieskumu Eurobarometer ukázali, že za ohrozenia, ktoré majú priamy vplyv na ich zdravie, považuje 61% respondentov znečistenie životného prostredia a 51% automobilové nehody. 49% sa obáva vážneho ochorenia a 42% si myslí, že ich zdraviu škodí jedlo, ktoré konzumujú, alebo ďalšie spotrebiteľské produkty.

Čo sa týka bezpečnosti potravín, výsledky prieskumu ukazujú, že občania sa boja najmä:

  • zvyškov pesticídov v ovocí, zelenine a obilninách (63%).
  • nových vírusov ako vtáčia chrípka (62%),
  • zvyškov v mäse, napr. antibiotiká a hormóny (62%),
  • nedostatočnej hygieny pri spracovaní potravín mimo domácnosti, napr. v potravinárskych závodoch, obchodoch či reštauráciách (62%),
  • polutantov, ako napr. ortuť alebo dioxíny (59%),
  • geneticky modifikovaných produktov v potravinách a nápojoch (58%) a
  • potravinárskych prísad ako farbivá, konzervačné látky či príchute, požívaných v jedlách a nápojoch (57%).

Podľa prieskumu sa kvôli kontaminácii potravín najviac trápia Gréci, Taliani a Cyperčania, zatiaľ čo Holanďanov, Fínov a Švédov znepokojuje najmenej.

Za najdôveryhodnejšie zdroje informácií o vážnych zdravotných rizikách sú považované spotrebiteľské organizácie (32%), lekári alebo zdravotníci (30%), za nimi nasledujú štátne autority (22%) a médiá (17%). Najmenej občania dôverujú výrobcom potravín (6%), farmárom (6%) a veľkopredajcom či obchodníkom (3%).

Slováci sa podľa prieskumu zaradili medzi európskych labužníkov, pretože až 62% pri zmienke o jedle napadne chuť. Pri nákupe potravín dbáme viac na cenu (53%) než na kvalitu (44%) a za najväčšie riziko v súvislosti s potravinami považujeme kontamináciu potravín baktériami ako salmonela (72%). V zhode s európskym priemerom sa 47% Slovákov obáva obezity, zatiaľ čo k alergickým reakciám z jedla sa priznáva 37% našich spoluobčanov v porovnaní s európskymi 41%.

66% Slovákov sa najviac bojí vtáčej chrípky, 62% zvyškov pesticídov v ovocí a zelenine, a 53% geneticky modifikovaných produktov v jedle či nápojoch. 65% Slovákov znepokojuje nehygienické zaobchádzanie s potravinami, čo neprekvapuje po nedávnych škandáloch s pokazeným mäsom v supermarketoch. Na životných podmienkach chovných zvierat záleží 51% Slovákov v porovnaní so 60% priemeru EÚ-25, čím sa radíme do spodnej tretiny EÚ.