Európanov znepokojujú medicínske omyly

 

Krátka správa

Nedávny prieskum Eurobarometra o vnímaní medicínskych omylov ukázal, že takmer každý štyri pätiny občanov EÚ (78%) považuje medicínske omyly za vážny problém svojej krajiny. Väčšina respondentov v Taliansku (97%), Poľsku (91%) a Litve (90%) hodnotí problém ako „významný“. Od ostatných krajín sa odlišujú iba Fínsko a Dánsko, ktorých občania (51% a 48%) si nemyslia, že by medicínske omyly predstavovali vážny problém v ich krajinách.

Podľa prieskumu väčšina občanov EÚ verí, že medicínski profesionáli pri liečbe svojich pacientov neurobia chybu. Najdôveryhodnejšou kategóriou lekárov sú zubári, ktorým verí až 74% Európanov. Mnoho respondentov však pochybuje o kvalite zdravotnej starostlivosti, poskytovanej inými skupinami medicínskych odborníkov. To je podľa výsledkov prieskumu znamená, že „dôvera vo fungovanie zdravotníckych systémov by sa mala zlepšiť”.

Komisia by mala zaradiť výsledky tejto prvej analýzy do práce skupiny pre bezpečnosť pacientov.