Europoslanci chcú vyšetriť pandemický poplach

Členovia z piatich politických skupín – zelených, socialistov, liberálov, ľudovcov a európskych konzervatívcov a reformistov podpísali petíciu, ktorá vyzýva Konferenciu predsedov politických skupín EP, aby vytvorila špeciálny dočasný výbor. Ten by sa zaoberal otázkou, či si EÚ v prípade prasacej chrípky počínala správne. Konferencia predsedov má rozhodnúť už na stretnutí 12. mája.

Predmentom overovania by malo byť napríklad rozhodnutie akceptovať rady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) inštitúciami EÚ. Podobne si počína aj Rada Európy, ktorá tiež preveruje kroky, ktoré nasledovali po vypuknutí chrípky.

Kedže predpokladané počty nakazených sa nenaplnili, vládam zostali na skladoch nevyužité zásoby vakcín a antivirotík v hodnote miliónov eur.

Kritici tvrdia, že hrozba pandémie bola prehnaná, no Svetová zdravotnícka organizácia si stojí za tým, že odpoveď na prepuknutie chrípky H1N1 bola založená na najlepších dostupných informáciách.

Diskusia rozdelila expertov na tých, ktorí veria, že bolo lepšie staviť na bezpečnosť a tých, ktorí tvrdia, že aj tak obmedzené zdroje určené na zdravotníctvo v jednotlivých štátoch mohli byť použité aj účelnejšie.

Europoslanci chcú preveriť akú úlohu zohrali Európska lieková agentúra (EMA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a oboznámiť sa s tým, ako boli prijímané rozhodnutia.

Obávajú sa predovšetkým toho, aký vplyv bude mať tento prípad predpovedanej pandémie na dôveru v tvrdenia odborníkov.

Francúzska europoslankyňa za stranu Zelených Michele Rivasi uviedla, že spolu s kolegami chcú preveriť, či experti, ktorí radili európskym inštiúciám, nemali príliš blízko k farmaceutickému biznisu.

Výbor má tiež posúdiť uskutočniteľnosť spoločného európskeho prístupu kupovania a distribúcie vakcín naprieč EÚ, ktoré v prípade minuloročného obstarávania chýbalo.