Európu obchádza strašidlo obezity

 

Pozadie

Obezita je jednou z najväčších výziev pre verejné zdravie v 21. storočí. Od 80. rokov sa počet obezitou postihnutých v EÚ strojnásobil a alarmujúco narastá, najmä však medzi deťmi. Odhaduje sa, že až 7% z celkových nákladov v zdravotníctve pôjde na liečenie chorôb spojených s obezitou.

Komisia v decembri 2005 prijala Zelenú knihu o obezite nazvanú Podpora zdravých diét a fyzickej aktivity: Európska dimenzia prevencie pred nadváhou, obezitou a chronickými chorabami.

Otázky

Robert Madelin v interview pre EurActiv.com na otázku súvisiacu s reálnosťou hrozby s obezitou spojených problémov povedal: „Fenomén obezity by mohol za 10-20 rokov úplne narušiť hlavné predpoklady o našej demografii, ktoré hovoria o tom, že budeme žiť dlhšie a zdravšie životy“. Povedal, že situácia je už teraz veľmi vážna v stredomorských krajinách (Taliansko a Grécko), kde obezita adolescentov siaha až k 30%. Najhoršie v Európe sú na tom Veľká Británia a Poľsko, ktoré svojimi číslami začínajú dobiehať USA.

Obezita je jednoznačne záležitosťou správania. Každý by mohol mať ideálnu váhu vzhľadom k svojmu telu – tak prečo nemáme?“, pýta sa Madelin. Za to podľa neho nesú časť zodpovednosti gény, časť súvisí s našim naučeným správaním a ďalšiu časť ovplyvňuje moderný životný štýl. Zdôraznil, že „veľká časť problému je environmentálna“. Madelin vidí úlohu Európy v boji s obezitou trojdimenzionálne: prijímaním legislatívy v oblasti označovania potrevín na obaloch; stimuláciou zvýšeného politického záväzku; a zabezpečením „testovacieho priestoru“ na zistenie toho, čo funguje a osvedčenej praxe.

V súvislosti so súčasným označovaním potravín Madelin povedal, že vzdelávacie a informačné kampane jednoznačne prevažujú nad reguláciou. Podľa Madelina: „Filozofia je neregulovať, kým to nie je nevyhnutné“. Ale zároveň dodal, že istá miera regulácie je potrebná, pretože spoločnosti by boli zmätené, keby bolo 25 druhov regulácií označovania potravín namiesto jednej. Komisia sa skrz európsku platformu o diétach, fyzickej aktivite a zdravia pokúša stimulovať mimovládne organizácie a ekonomické spoločnosti, aby efektívne intervenovatli proti obezite. „Čím efektívnejšia intervencia, tým menej zlyhaní trhu a tým potrebujeme menší objem verejných intervencií“.

Potravinársky priemysel zaujíma predovšetkým predajnosť zdravých potravín a tento argument je všobecne akceptovaný. Madelin si myslí, že verejné zásahy môžu zapríčiniť, že obchod začne akcelerovať a hýbať sa.

Plné znenie interview je dostupné v anglickom jazyku na tejto linke.

Nasledujúce kroky

  • Po konzultáciách Komisiou navrhnutej Zelenej knihy o výžive a fyzickej aktivite sa začiatkom roka 2007 očakáva vydanie Bielej knihy.