Farmaceutický balíček vraj umožní skrytú reklamu na lieky

Podľa slov podpredsedu Európskej komisie Güntera Verheugena je prioritou „farmaceutického balíčka zdravie pacientov a ich bezpečnosť“. Na to je podľa neho dôležité mať „zdravý európsky farmaceutický sektor“.

Verheugen dúfa, že balíček pomôže Európe dosiahnuť cieľ stať sa „lekárňou sveta“ a tým aj „globálnym nositeľom štandardu vysoko kvalitnej biotechnologickej práce“.

Lepšie informácie o liekoch na predpis alebo „skrytá reklama?“

Kľúčovým opatrením, ktoré balíček obsahuje je návrh prísnejších pravidiel o prístupe k informáciám o liekoch na predpis. Komisia chce dať pacientom prístup k centralizovaným informáciám, napríklad o vedľajších účinkoch týchto liekov. Takéto informácie, ktorých dostupnosť a spoľahlivosť sa dnes v EÚ líši, nebudú môcť mať v žiadnom prípade propagačný charakter.

Európania by mali byť informovaní o dostupných liekoch a liečbach, „keďže ide o ich zdravie, ktoré je v stávke“, povedal eurokomisár Verheugen. Národné orgány by mali dohliadnuť na to, aby tieto informácie spĺňali európske pravidlá o zákaze reklamy liekov na predpis. Európska exekutíva plánuje zaviesť prísnejšie pravidlá pokiaľ ide o obsah internetovej reklamy na lieky vo forme európskeho kódexu.

Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) však odmietla navrhované pravidlá ako otvárajúce cestu „skrytej reklame“ a tvrdí, že farmaceutický priemysel si bude takto môcť vybrať, o ktorej konkrétnej chorobe alebo ktorom konkrétnom lieku a do akého rozsahu budú informácie poskytované  a koľko peňazí sa na to minie.

„Evidentne bol tento návrh pripravovaný v DG (generálne riaditeľstvo EK) pre podnikanie, ktoré malo pri tom na pamäti záujmy priemyslu“, tvrdí BEUC.

Zastaviť prílev falšovaných liekov

Za posledné tri roky sa do EÚ dostáva stále viac falšovaných liekov. V roku 2007 bolo na hraniciach EÚ zhabaných 2,5 milióna balení falošných liekov.

Podľa Verheugena farmaceutický balíček načrtáva niekoľko krokov, aby sa zaistilo, že dodávateľská sieť liečiv je bezpečná.

Komisia navrhuje tri bezpečnostné aplikácie, ktoré zabezpečia „totálnu vystopovateľnosť“ všetkých liekov nakúpených v lekárňach alebo online:

  • Štandardizovaný čiarový kód (o presnej aplikačnej metóde sa ešte len rozhodne),
  • znak autenticity, ktorý garantuje, že obsah lieku je taký aký má byť a 
  • štandardizovaná pečať, ktorá bude brániť nedovelenej manipulácii s liekom.

Predstavitelia farmaceutického priemyslu reagovali na legislatívny návrh EK rôzne. Niektorí tvrdia, že sa Komisia dostatočne nevenovala predaju falšovaných liekov na internete. Komisia priznala, že internet ponúka „možnosti pre kriminálnikov“, ale chcela sa vyhnúť tomu, aby zavádzala „harmonizované špecifické pravidlá pre predaj liekov na predpis“. Táto úloha by mala podľa nej zostať na jednotlivých členských štátoch.

Európska asociácia výrobcov generických liekov (The European Generic Medicines Association (EGA)) sa nechala počuť, že problémy by sa mali riešiť tam kde sú a EGA má preto obavy, že hlavnému zdroju falšovaných liekov – internetu – nebola venovaná náležitá pozornosť.

Návrh Komisie bude teraz predložený Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ktorí o ňom budú rozhodovať v rámci spolu-rozhodovacej procedúry. Záväznými by sa navrhované opatrenia mohli stať v horizonte 18 mesiacov.

Pozície

Komisár zodpovedný za oblasť priemyslu a zároveň podpredseda Komisie Günter Verheugen vyhlásil, že balíček bezpochyby zvýši výrobné náklady medicínskych produktov, čo bude následne viesť k zvýšeniu predajných cien. Rýchlo ale dodal, že vyššie ceny by sa nemali dotknúť spotrebiteľov, ale lieky by mali byť hradené z verejného zdravotného poistenia.

Podľa Verheugena balíček prinesie pre európsky farmaceutický priemysel ako aj pre pacientov úspory, ktoré však teraz ešte nemožno odhadnúť.   

Arthur J. Higgins, prezident Európskej federácie farmaceutických firiem a asociácií (EFPIA) privítal publikáciu farmaceutického balíčka, keď povedal, že „uznávame prínosy nových opatrení farmakovigilancie, zlepšeného prístupu k zdraviu a medicínskych informácií pre občanov EÚ a pacientov“. Trochu kriticky však dodal, že najlepším spôsobom ochrany pacientov je podľa priemyslu zákaz prebaľovania liekov.