Ftaláty – bezpečné, alebo nie?

 

Pozadie

Ftaláty sa používajú na zmäkčenie PVC plastov v širokej škále výrobkov: oblečenie, stavebné materiály z PVC, medicínske výrobky, kozmetika, hračky, produkty pre starostlivosť o deti či obaly na potraviny.

Obavy, že deťom sa pri oblizovaní plastických hračiek dostávajú do organizmu chemické látky viedli Komisiu v roku 1999 k nariadeniu dočasného zákazu ftalátov. Všeobecne panuje presvedčenie, že ftaláty sú nebezpečné pre ľudské zdravie, poškodzujú reprodukčný systém a zvyšujú riziko alergií, astmy a rakoviny.

Rozhodnutie z roku 1999 zakázať ftaláty vychádzalo zo stanoviska Výboru Európskej komisie pre toxické látky, ekotixicitu a životné prostredie (CSTEE). Krátko nato bol predložený návrh na trvalý zákaz, no Rada ho zablokovala, pretože ministri EÚ sa nezhodli na šírke zákazu. V roku 2003 dospela Správa o hodnotení rizikovosti z dielne Európskeho úradu pre chemické látky (agentúry Komisie) k záveru, že DINP – hlavný ftalát, používaný v hračkách, je bezpečný. CSTEE vo svojom stanovisku z júna 2004 však správu zamietlo s tvrdením, že bezpečnosť hračiek je rovnako dôležitá ako ochrana zdravia detí.

Otázky

Proces hodnotenia rizikovosti, spustený v roku 1994, bol oficiálne ukončený 11. apríla zverejnením konečného posúdenia troch ftalátov (DINP, DIDP a DBP) v Úradnom vestníku.

Uzavretie procesu hodnotenia znamená koniec kontroverzie, týkajúcej sa rizikovosti niektorých ftalátov, skupiny chemických, používaných na zmäkčenie plastických produktov od PVC podlahovín až po kozmetiku, detské hračky, či obaly na potraviny, pre zdravie a životné prostredie.

Umožňuje aj jednoduchšiu registráciu troch látok v rámci nastupujúceho režimu REACH pre hodnotenie chemických látok v EÚ.

Používanie látky DINP a ďalších zmäkčovačov plastov (DIDP a DNOP) v hračkách bolo zakázané minulý rok kvôli obavám, že by mohli spôsobovať rakovinu či narúčať hormonálny systém u detí. Zákaz sa vzťahuje na „hračky a produkty starostlivosti o deti, ktoré sa môžu dostať deťom do úst“. Maximálna povolená koncentrácia všetkých týchto ftalátov je 0,1% (EurActiv.com, 24. jún 2005).

Hodnotenie rizikovosti sa spája s odporúčaním, ako látky bezpečne používať.

  • DINP a DIDP je považované za bezpečné použitie všade okrem detských hračiek a produktov starostlivosti o deti
  • Pri DBP by mali platiť limity vystavenia pracovníkov vo výrobných závodoch a využívanie najbezpečnejších možných techník pre ich bezpečné používanie.

Pozície

„Závery hodnotenia rizikovosti jasne stanovujú, že neexistuje dôvod pre ďalšie opatrenia na reguláciu používania DINP a DIDP,“ uviedlo vo svojom stanovisku popredné priemyselné združenie Phthalate Information Centre Europe.

„Po podstúpení súčasnej regulačnej procedúry pre hodnotenie rizikovosti chemických látok v EÚ sú títo výrobcovia plastov v silnej pozícii, pretože vstupujeme do éry registrácie a hodnotenia chemikálií v rámci REACH,“ uviedol riaditeľ Európskej rady výrobcov plastov a izolátorov (ECPI) Dr. David Cadogan.

Ekologická organizácia Greenpeace v sérii štúdií, uverejnených za obdobie 1999-2001 odhalila vysokú koncentráciu ftalátov vo vzorkách PVC podlahovín, hračiek a ďalších produktov, a tvrdí, že „aj tieto môžu byť zdrojom vystavenia pôsobeniu ftalátov“. „Ak závery [hodnotenia rizikovosti] uvádzajú, že používanie týchto látok v detských predmetoch by malo byť aj naďalej obmedzené, existuje predpoklad, že sú do určitej miery rizikové,“ uviedla riaditeľka pre chemickú politiku oddelenia Grrenpeace pre Európsku úniu Nadia Haiama-Neurohr. „Jednoznačnou reakciou na takéto závery je, prečo vôbec riskovať aj u iných produktov?“ pýta sa a poukazuje na to, že „už minimálne desaťročie“ sú k dispozícii alternatívne látky.“

Nasledujúce kroky

  • Pracovná skupina Komisie pre DINP a DNOP sa v súčasnosti usiluje definovať, čo môže byť považované za produkt, ktorý sa môže dostať do detských úst, a rozhodnúť o zákaze niektorých hračiek v súlade s rozhodnutím z minulého roka.
  • Hodnotenie rizikovosti ostatných ftalátov stále nie je ukončené.