Generiká pre chudobných?

 

Krátka správa

Po stretnutí ministrov WTO v decembri 2005 Rada prijala Smernicu, povoľujúcu povinné udeľovanie licencií na výrobu patentovaných liekov na export do krajín, ktoré nemajú potrebné kapacity, aby si ich vyrábali samy. Povinné udeľovanie licencií znamená, že vláda povolí farmaceutickým spoločnostiam vyrábať kópie patentovaných produktov alebo procesov bez súhlasu vlastníka patentu.

„Táto smernica je kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní prístupu k dostupným liekom pre chudobné krajiny a významným príspevkom EÚ k boju proti smrteľným chorobám v rozvojových krajinách,“ vyhlásil komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy.

Krajiny, ktoré potrebujú lieky, musia oznámiť WTO, ktoré lieky budú potrebovať, a výrobcovia generík sa budú uchádzať o licencie na výrobu príslušných liečiv. Smernica určuje jasné podmienky pre povinné licencie, zakazuje spätný dovoz týchto liekov do EÚ a zakazuje ich používanie na priemyselné či komerčné účely.

Smernica platí automaticky vo všetkých členských krajinách EÚ od 20. dňa po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.