Generiká znižujú náklady zdravotníctva

 

Krátka správa

Vedci z Katolíckej univerzity v belgickom Leuvene analyzovali politiku generických liekov vo vybraných krajinách EÚ, so zameraním na ich ceny a systém refundácie, motiváciu pre lekárov, aby ich predpisovali, lekárnikov, aby ich mali v sortimente, a pacientov, aby generiká používali a vyžadovali.

Správa uvádza, že nahradenie napríklad iba jedného z desiatich najpredpisovanejších liekov jeho generickým ekvivalentom by v mnohých krajinách znížilo verejné výdavky na lieky. o 27-48%. Vyzýva k vytvoreniu komplexnej politiky EÚ pre generiká, ktorá by podporila rozvoj konkurencieschopného európskeho priemyslu, vyrábajúceho generické lieky. V súčasnosti tomu bráni meškajúce schvaľovanie národných cien a systému preplácania generík.

Analýza navrhuje niekoľko špecifických politických odporúčaní pre posilnenie európskeho trhu s generikami, okrem iného voľnú cenovú politiku na podporu cenovej súťaže, informovanie lekárov a pacientov o cenových rozdieloch, podporu dôvery v generické lieky a motiváciu pre lekárov, aby generiká predpisovali, a pre pacientov, aby ich vyžadovali.

Generiká sú cenovo výhodnejším variantom rokmi overených a osvedčených liekov. Obsahujú tú istú účinnú látku ako originálny liek a majú rovnakú kvalitu a účinok. Sú mu rovnocenné vo všetkých ohľadoch, ktoré sú dôležité z hľadiska účinnosti, kvality a bezpečnosti. To platí predovšetkým pre:

  • účinnú látku a jej obsah
  • kvalitu a expiračnú dobu
  • spôsob a oblasť použitia

Generiká majú rovnaké terapeutické využitie ako porovnateľné, už známe lieky. Líšia sa len názvom a cenou: generiká sú ponúkané pod iným názvom a sú pri uvedení na trh približne o polovicu lacnejšie ako porovnateľné originálne lieky.

Generické lieky sa často v laickej a odbornej verejnosti chápu ako menej kvalitné a menej účinné. Takéto mylné chápanie podporujú výrobcovia originálnych liekov vo svojich marketingových kampaniach podporovaných miliónovými sumami. Cieľom týchto kampaní je presvedčiť lekárov o superiorite originálov nad podstatne lacnejšími liekmi dostupnými na trhu.

Podiel spotreby generických liekov sa v jednotlivých krajinách EÚ pohybuje od 0 % (Španielsko) až po 38-39% (Dánsko, Nemecko). Priemerný podiel spotreby generických liekov v štátoch OECD je 10 %, v štátoch EU 15 %. V transformujúcich sa štátoch je podiel generických liečiv obyčajne 30-50 % a najvyšší je v Poľsku (49 %) a v Maďarsku (45 %).

Slovensko patrí k transformujúcim sa štátom, v ktorých bola spotreba generických liekov ešte v nedávnej minulosti vysoká. S postupnou a neodvratnou liberalizáciou farmaceutického trhu došlo v posledných rokoch k pomerne výraznému poklesu podielu generických liečiv vo finančnom vyjadrení, ale podiel v baleniach sa prakticky nezmenil. V súčasnosti tvorí podiel generických liekov na Slovensku približne 50% všetkých predpisovaných liekov.