GMO: pauza na premýšľanie

Krátka správa

Po tretí raz sa nenašla v Rade ministrov životného prostredia kvalifikovaná väčšina za, alebo proti návrhu Komisie pre opatrenia reagujúce na predbežný zákaz predaja dvoch variet geneticky modifikovanej kukurice v Rakúsku. Ďalší krok musí spraviť teraz Komisia.

Od roku 2005 vyvíja bruselská centrála tlak na alpskú krajinu, aby odstránila zákaz na dovozy geneticky modifikovanej (GM) kukurice (MON810 a T25) a aby povolila ich pridávanie do potravín podľa pravidiel WTO (pozri EurActiv 19/12/2006)

Portugalské predsedníctvo vysvetľuje, že existujú dva typy dôvodov proti návrhu Komisie. „Sú ľudia, ktorí sú apriori proti GMO a hlasovali by proti akémukoľvek návrhu súvisiaceho so zavedením GMO do potravín. Iní hlasujú proti, pretože majú pocit, že postoj členskej krajiny by mal byť rešpektovaný,“ povedal portugalský minister životného prostredia Francisco Nunes Correia.

„Máme jeden členský štát, Rakúsko, ktorý je proti konkrétnemu návrhu a postoj niekoľkých ďalších krajín, ktoré chcú, aby jeho pozícia bola rešpektovaná bez ohľadu na to, aký je konkrétny postoj tej danej členskej krajiny ku GMO a GMO v potravinách,“, dodal minister po tom, ako zverejnil výsledky hlasovania. Väčšina členských krajín bola proti (187 hlasov) návrhu Komisie, aby Rakúsko uvoľnilo zákaz. „Nad návrhom Komisie stále víťazí explicitná vôľa jednej členskej krajiny a to je dôvod, aby sme si dali čas na rozmyslenie“.

Komisár EÚ pre životné prostredie Stavros Dimas hovorí, že Komisia „vyhodnotí pozíciu Rady“ a dodal, že podľa platnej legislatívy EÚ ak Komisia rozhodne, „Rakúsko by malo vyhovieť požiadavke do 20 dni“.

Ministri prerokovali aj taliansky návrh posilnenia kompetencií pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý je v Parme a mení sa autorizačná procedúra pre GMO. Portugalské predsedníctvo dodalo, že „táto téma bude v blízkej budúcnosti určite hlbšie prerokovaná.“