HIV v Európe neustupuje

Zdroj: Wikimedia, Foto: C. Goldsmith Content Providers: CDC/ C. Goldsmith, P. Feorino, E. L. Palmer, W. R. McManus

Až tri štvrtiny nových zachytených prípadov pripadajú na východnú časť Európy. Vyplýva to z monitorovacej správy Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Odborníkov znepokojuje najmä trend, ktorý hovorí, že od roku 2001 stúpol celkový počet infikovaných dva a pol násobne.

Kumulatívne správa napočítala na konci roka 712 477 prípadov infekcie HIV v európskom priestore. Okrem týchto prípadov sa ďalších pol milióna diagnostikovalo v Ruskej federácii a takmer 180 tisíc prípadov pochádza z krajín, kde pred rokmi 2002-2004 neexistoval presnejší monitoring počtov pacientov s HIV. Sem patria prekvapivo aj krajiny ako Francúzsko, Španielsko či Taliansko. Konečné číslo pre celý región sa tak šplhá k 1,4 milióna prípadov.

V rovnaký deň (30. novembra) predstavili verejnosti aj Európsky akčný plán pre HIV/AIDS pre roky 2012-2015. „Súčasné aktivity na zníženie počtu infikovaných HIV nestačia aby zastavili epidémiu. Predovšetkým potrebujeme riešiť tých, ktorí sú vystavení najväčšiemu riziku, pretože sú zväčša veľmi stigmatizovaní a vylúčení z prístupu k zdravotným a ďalším sociálnym službám, vrátane liečby HIV", hovorí regionálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Zsuzsanna Jakab.

Aj nové údaje potvrdzujú, že šírenie vírusu sa koncentruje na sociálne marginalizované skupiny – imigrantov, homosexuálov a drogovo závislých. V západných krajinách regiónu sú v 39 % nových prípadov infikovaných muži, ktorí majú sexuálny styk s mužmi. Tretina z prípadov u heterosexuálov pripadá na migrantov z krajín kde je ochorenie veľmi rozšírené.

Zatiaľ ostáva jedinou optimistickou správou miera s akou sa darí zachytávať tehotné infikované ženy čím sa v 88 % prípadov podarí zabrániť prenosu z matky na dieťa. V roku 2010 tak táto miera presiahla v európskom regióne cieľ stanovený OSN na 80 %.