HIV/AIDS 2007: 33,2 mil. infikovaných, počet nových infekcií klesá

Siroty rodičov s ochorením AIDS - Lesotho

Krátka správa: 

1. december je každoročne celosvetovým dňom boja s HIV/AIDS. Tento rok sa v tento deň v rámci Partnerstva európsky krajín s rozvojovými krajinami v klinických testoch (EDCTP) sa vypísali dva granty zamerané na  liečbu vírusu HIV a mikrobicídy v celkovej sume 12,6 milióna eur. Podľa ekonóma

Od prvého Svetového dňa boja proti AIDS v roku 1988 postupne počet infikovaných klesá. Vrchol choroba podľa programu OSN – UNAIDS dosiahla koncom deväťdesiatych rokov. Celkové číslo nových infekcií odvtedy sa znížilo z troch miliónov na 2,5 milióna v tomto roku. Nasadzovanie antivirotík v subsaharskej Afrike, kde žijú dve tretiny ľudí infikovaných HIV/AIDS podľa správy UNAIDS sú účinné. K tomu prispelo aj bezplatné odstúpenie patentov na tieto lieky viacerých významných farmaceutických firiem.  

„Na všetkých frontoch sme urobili veľmi výrazný pokrok. Musíme však urobiť ešte viac. Aj napriek tomu, že nové štúdie dokazujú ustálenie rozširovania HIV,“ uviedol generálny tajomník OSN Pan Ki Mun.

V tomto roku následkom infekcie HIV/AIDS zomrelo 2,1 milióna pacientov. „Napriek výraznému pokroku v boji proti AIDS, stále pod nohami strácame zem,“ priznáva James Shelton z americkej Agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID). K liečbe má však stále prístup iba desať percent ľudí, ktorí ju potrebujú.

Podľa odhadov OSN je v súčasnosti na boj s AIDS potrebných osem miliárd dolárov. K splneniu cieľa priemyselne najvyspelejších krajín tvoriacich G8, do roku 2010 zabezpečiť prístup k antiretrovirálnym medikamentom, bude treba 42 miliárd dolárov. Podľa Landis MacKellara, rozvojového ekonóma je systém nasadzoavnia finančnej pomoci nie šťastne postavený. Viaceré finančné zdroje sa zameriavajú jednoznačne len na AIDS a odčerpávajú zdroje z iných potrebných oblastí, hovorí ekonóm v interview pre rakúsky denník Der Standard. Takto podľa neho budúci nakazení nemajú žiadnu loby.

HIV/AIDS sa stal globálnym problémom a zasahuje do všetkých úrovní spoločnosti – týka sa štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov a neobchádza ani Slovensko. Dohľad nad nákazou HIV/AIDS sa v Slovenskej republike (vtedy ešte v Česko-Slovensku) sa zaviedla pred 22 rokmi. Od roku 1985 do konca septembra 2007 bola infekcia HIV diagnostikovaná u 208 občanov, u 49 sa vyvinuli klinické príznaky AIDS.

Medzi ľuďmi s HIV v SR prevládajú muži, väčšinou zo skupiny, ktorí majú sex s mužmi. Ako uviedol hlavný hygienik SR Ivan Rovný pre médiá, skupiny s rizikovým správaním a s vyššou možnou expozíciou k vírusu sa osobitne sledujú. Ďalej podotýka, že vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému a v prípade požiadavky je anonymné, kedy lekár pridelí kódové označenie. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom.

Slovenská republika patrí medzi krajiny s najnižším počtom ľudí s ochorením HIV/AIDS. Podľa informácií EuroHIV je alarmujúca situácia na Ukrajine, v Rusku, v Estónsku a Portugalsku, kde počet infikovaných na milión obyvateľov je viac ako 200 prípradov. Nedostupné údaje za rok 2006 sú v Taliansku a Španielsku, kde situácia podľa odhadov nemusí byť vôbec priaznivá. Okrem subsaharskej Afriky, kde napríklad v Kongu sa za nárastom infekcií HIV podľa informácií organizácie CARE treba vidieť znásilňovanie žien, sa problematickou krajinou javí Čína, kde vzrástol počet infikovaných o 22 percent. Z viac ako 223 tisíc pozitívne testovaných Číňanov je 62 838, u ktorých vypuklo už štádium AIDS.  

Účinná očkovacia látka proti infekcii HIV aj napriek pokrokom vo vede chýba a ochorenie je stále nevyliečiteľné. Nakoľko má HIV presne definované cesty prenosu je prevencia najdôležitejšou súčasťou boja proti šíreniu tejto infekcie.