Kampane na podporu zdravia aj pre starých ľudí

 

Krátka správa

Správa o „Stave zdravia starších ľudí v Európe“ kritizuje skutočnosť, že zdravotné kampane na podporu zdravia majú tendenciu meniť návyky len u mladých ľudí. Píše sa v nej, že „prevencia je aj pre starších ľudí“ a za hlavné faktory zdravej staršej populácie vymenováva: zdravú diétu, nefajčenie, cvičenie a umiernený príjem alkoholu.

Správa, na ktorej spolupracovalo Medzinárodné centrum pre dlhovekosť vo Veľkej Británii (International Longevity Centre-UK – ILC-UK) a Merck Company Foundation, poskytla tiež celkový prehľad o nerovnakom zdravotnom stave starých ľudí v EÚ. Očakávaná dĺžka života sa v jednotlivých krajinách Európy líši. V Estónsku dosahuje 71 rokov veku, v Taliansku 80 a priemer celej EÚ je 78 rokov. Dĺžka života je v nových členských krajinách EÚ (s výnimkou Malty a Cypru, ktoré sa svojimi hodnotami blížia k EÚ-15) v priemere o 4 roky nižšia ako v starých členských štátoch. Veľké rozdiely sú hlavne v zdravotnej starostlivosti a v predchádzaní smrteľným chorobám. Na nápravu týchto rozdielov správa navrhuje cielené kampane a propagáciu zameranú na verejné zdravie.

„Z politickej perspektívy by mal byť vek považovaný za súčasť diskusie o zdravotnej nerovnosti“, povedala výkonná riaditeľka ILC-UK Sally Greengrossová. Politikov zároveň vyzvala, aby zbierali údaje o potrebách starnúcej populácie a zahrnuli potreby starších ľudí do plánovania, organizovania a zabezpečovania služieb zdravotnej starostlivosti.