Keď zdravotná starostlivosť ubližuje

Každý 20 pacient v EÚ sa nakazí v nemocnici infekciou, čo je jedno z najväčších rizík pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Spolu je to asi 4,1 milióna pacientov v EÚ ročne. Relatívne častá je napríklad infekcia stafylokokom, baktériou E. coli, resp. infekcie močového systému, dýchacích ciest, infekcia po chirurgickom zákroku a infekcia krvi.

Odhaduje sa, že ročne spôsobia infekcie v nemocniciach až 37 000 úmrtí. Ako pridružený faktor sa na smrti pacienta podieľajú v 110 000 prípadoch.

Konzervatívny odhad Európskej komisie hovorí, že len infekcie spôsobené zdravotnou starostlivosťou stoja v EÚ 5,48 miliardy eur za rok. Tieto náklady idú na korekčnú liečbu, dlhšiu liečbu a stratu produktivity.

Najčastejšími zdravie poškodzujúcimi nepríjemnosťami spojenými so zdravotnou starostlivosťou sú okrem infekcií nesprávne alebo neskoré stanovenie diagnózy, chirurgické chyby a omyly v liečbe vo všeobecnosti.

Doteraz sa proti týmto rizikám na európskej úrovni postupovalo jednotlivo napríklad cez minimalizovanie rizík spojených s medicínskymi pomôckami či liekmi. Ukazuje sa však, že najnebezpečnejšia je kombinácia viacerých faktorov.

„Bezpečnosť pacientov je základným kameňom kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Chcela by som vidieť Európu pre pacientov, kde je bezpečnosť prvoradá a občania môžu mať dôveru v starostlivosť, ktorú dostavajú“, povedala eurokomisárka pre zdravie Androulla Vassiliou pri príležitosti publikovania Oznámenia Komisie a návrhu Odporúčaní Rady.

Komisia odporúča členským štátom, aby vypracovali stratégie na prevenciu a kontrolu nežiaducich udalostí vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Kľúčovými by mal byť systém monitoringu a zbierania informácií, začlenenie bezpečnosti pacientov do vzdelávania zdravotníckeho personálu, zaangažovanie pacientov do opatrení zvyšujúcich ich bezpečie a poskytovať pacientom relevantné informácie. Komisia povzbudzuje členské štáty, aby zdieľali medzi sebou osvedčené postupy a expertízu.