Klonovaná ovca Dolly je jedlá

Foto: flickr.com (cwc22)

Pozadie:

Európska komisia zvažuje otvoriť európsky trh pre klonované potraviny. Vo februári 2007 požiadala Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť (EFSA) o vypracovanie štúdie o možných rizikách takéhoto kroku. Výsledok je pozitívny. Podobne kladne sa už  vyjadrili aj experti v Spojených štátoch amerických.

Otázky:

EFSA prišla k záveru, že “akýkoľvek rozdiel v bezpečnosti potravín z klonovaných a bežných zvierat je veľmi nepravdepodobný.” Pripúšťa však, že technológia klonovania je zatiaľ “relatívne nová” a niektoré vstupné dáta pre posudzovanie vplyvu boli len čiastkové.

Experti varujú pred príliš veľkým optimizmom. EFSA neurobila nič viac, iba zobrala bežne používané kritériá na prítomnosť alergénov, ťažkých kovov, toxicitu… v bežných potravinách a aplikovala ich na mäso a mlieko z klonovaných zvierat. Hlavná inšpektorka útvaru biologickej bezpečnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia Tatiana Horecká vysvetľuje, že je to podobné ako pri GMO rastlinách: “Vychádzame len z úrovne nášho dnešného poznania a nemáme šancu predvídať iné faktory.” Bezprostredné riziko teda nehrozí, ale skutočný vplyv klonovaných potravín na ľudské zdravie sa môže prejaviť až v budúcnosti.

Biotechnológie v potravinárstve majú značné výhody. Aj keď vstupné investície sú veľmi drahé, zabehnutá výroba umožňuje napr. naklonovať dokonalú kravu so žiadanými vlastnosťami. Farmár by si tak mohol nechať rozmnožiť najlepšiu dojnicu alebo super plemenného býka a ich vlastnosti ešte umocniť.

Biotechnológie v podobe klonovania a GMO manipulácií polarizujú spoločnosť. Správa EFSA prichádza v čase, keď Francúzsko zakázalo pestovanie GMO kukurice (Monsanto 810) na svojom území. Prezident Nicolas Sarkozy vyhlásil, že sa riadi “princípom obozretnosti” a chce byť aktívny v debate o životnom prostredí: “To neznamená, že Francúzsko sa nebude zúčastňovať na GMO výskume, ani že nikdy v budúcnosti nepovolíme GMO rastliny.”

Francúzsky úrad pre GMO organizmy potvrdil, že “existuje určité množstvo vedeckých faktov o negatívnom vplyve na faunu a flóru.” Konkrétne, kukurica Monsanto 810 ovplyvňovala hmyz, červy a mikroorganizmy.

Francúzsko, podobne ako ďalších šesť krajín EÚ, zakázalo pestovanie GMO rastlín. Ich prítomnosť v potravinách tolerujú. Slovenská legislatíva povoľuje pestovanie aj spotrebu GMO plodín. Farmári však musia najpr absolvovať špeciálne školenie a potravinári musia na prítomnosť GMO zložky v produkte upozorniť na obale výrobku.

Pozície:

Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť (EFSA): “Potraviny získané zo zdravých klonovaných zvierat spĺňajú normy a nutričné hodnoty podobných potravín z tradične odchovaných zvierat.”

Tatiana Horecká, Slovenská inšpekcia životného prostredia: “Keď po sto rokoch budeme mať v potravinovom koši polovicu GMO potravín a druhú polovicu klasických produktov, budeme schopní vyhodnotiť ich vplyv na ľudské zdravie.”

Ďaľšie kroky:

  • 16. január – špeciálna etická komisia zverejní správu o etických aspektoch klonovania zvierat pre dodávku potravín. Vyžiadala si ju EK.
  • 25. február – Európska komisia uzatvorí možnosť posielať pripomienky k správe o bezpečnosti klonovaných potravín.