Komisia chce pomáhať hydinárom

 

Krátka správa

Legislatíva EÚ v súčasnosti umožňuje z rozpočtu EÚ 50-percentné spolufinancovanie veterinárnych opatrení ako napr. likvidácia nakazených chovov hydiny a kompenzácie za obmedzenia prepravy hydiny v dôsledku vypuknutia vtáčej chrípky na farmách. Nepovoľuje však finančnú podporu trhov, postihnutých poklesom predaja v dôsledku straty dôvery spotrebiteľov v ich výrobky.

Komisia vo svojom návrhu z 29. marca 2006 navrhuje zmeniť súčasné pravidlá tak, aby umožnili spolufinancovanie vybraných opatrení na podporu trhov v členských štátoch s cieľom pomôcť farmárom – producentom hydiny a vajec, postihnutým vtáčou chrípkou.

„Túto bezprecedentnú situáciu už nemôžeme riešiť prostredníctvom existujúcich nástrojov,“ uviedla komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer Böl.

Návrh, ktorý by Parlament a Rada mali schváliť do konca apríla 2006, umožní z rozpočtu EÚ spolufinancovať 50-percent nákladov na opatrenia na podporu trhov, postihnutých poklesom spotreby a cien vajec a hydiny.

Podľa návrhu sa jednotlivé členské štáty rozhodnú, ktoré opatrenia chcú spolufinancovať, a oboznámia o nich Komisiu. Komisia preskúma oprávnenosť a súlad navrhovaných opatrení s prevládajúcou trhovou situáciou a schváli spolufinancovanie.

Doteraz oznámili výrazný pokles predaja hydiny v dôsledku klesajúcej dôvery spotrebiteľov Francúzsko a Taliansko. Zatiaľ poslednou európskou krajinou, ktorá zaznamenala výskyt vírusu vtáčej chrípky na svojom území, je Česká republika.  Na ochorenie tam zahynula labuť, ktorú našli pri juhočeskom meste Hluboká nad Vltavou. Zatiaľ nie je jasné, či ide o nebezpečný kmeň H5N1.