Komisia je za spoločnú zdravotnú politiku

zdravie, zdravotníctvo,

Pozadie:

„Európsku stratégiu je potrebné posilniť, aby občania mohli uplatňovať svoje práva ohľadne zdravotnej starostlivosti aj v iných členských krajinách, ak majú o to záujem. Európska spolupráca môže napomôcť k lepšiemu fungovaniu tohto spoločného systému a aby lepšie čelil súčasným potrebám“, uvádza Komisia v svojom oznámení k mobilite pacientov (apríl 2004)

 Zdravotníctvo ostáva originálnou kompetenciou členských krajín, avšak v niektorých prípadoch bolo rozhodnuté Európskym súdnym dvorom (ESD – ECJ), že občania EÚ môžu vyhľadať lekársku pomoc v iných členských krajinách, ktorá musí byť uhradená národným systémom zdravotníckej starostlivosti.

Zdravotná starostlivosť bola vylúčená zo smernice o službách na jar 2006, ale mnoho rozhodnutí ESD poukazuje, že bola posúdená ako hospodárska činnosť a že Spoločenstvo musí sa k nim pripojiť.

Témy:

Vzhľadom na rozhodnutia ESD ohľadne mobility pacientov, sú títo, ale aj zdravotnícky personál a zodpovední politici venujúci sa zdravotníctvu v členských krajinách si neistí použiteľnosťou a aplikovateľnosťou práva Spoločenstva ohľadne zdravotníckej starostlivosti.

Vniesť svetlo do tejto problematiky sa Komisia sa rozhodla vytvorením rámca EÚ k zdravotníckej starostlivosti tak, aby zaistila cezhraničný prístup k bezpečnej, vysoko-kvalitnej a efektívnej starostlivosti. Kolégium Komisárov viedlo diskusiu na túto tému 5. septembra 20006 a eurokomisár pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa, Markos Kyprianou, chce urýchliť prípravu oznámenia Komisie, ktorým sa určia hlavné tézy tohto rámca EÚ. Oznámenie sa stane predmetom verejnej diskusie, ktorá bude prístupná pacientom, zdravotníckym pracovníkom, klientom a poskytovateľom starostlivosti, členským krajinám a Parlamentu.

Táto ininicitíva Komisie bude zameraná konkrétne na zabezpečenie právnej jednoznačnosti a istôt ohľadom návrhu k prijatiu „Zmluvy o slobodnom pohybe zdravotníckej starostlivosti“ vychádzajúcej z rozhodnutí ESD a má podporovať spoluprácu medzi sektormi zdravotníctva. Týmto sa tiež podporí vybudovanie Európskej siete a referenčných centier.

Pozície:

Eurokomisár pre zdravotníctvo, Markos Kyprianou verí, že „niektorá zdravotná starostlivosť potrebná pre pacientov je v rámci niektorých štátov EÚ podstatne lepšia „. Preto argumentuje, že „je preto potrebný jasný a praktický rámec, ktorý by umožnil pacientom a tým orgánom, ktoré za zdravotnícke služby platia alebo ich poskytujú, využívať výhody cezhraničnej starostlivosti, ak je to najlepšie riešenie.“ V snahe vyhnúť sa zdravotníckej turistike by malo ísť len o uhrádzanie liečby v krajine s rovnakými a cenovo porovnateľnými službami ako v štáte, odkiaľ pacient pochádza. Pacienti by sa však takto mohli vyhnúť napríklad neúmerne dlhým čakacím dobám v prípade niektorých operácií. Tiež dodáva, že to zvýši stupeň účinnosti a efektivity európskej spolupráce v rámci krajín a ich zdravotníctva, „čím budú naďalej rešpektované národné kompetencie vrámci jeho organizácie a financovania“.

Poslanec EP, John Bowis tvrdí, že „je na čase urobiť radikálny rez a konečne uznať, že zdravie je aj cezhraničnou témou.. My, ako poslanci, musíme rozhodnúť o politike v tejto oblasti a nenechávať to na právnikov.“

Ďalšie kroky: