Komisia: Vyrobiť legálnu drogu je prílš jednoduché

Ešte v roku 2009 pribudlo na trhu EÚ 24 nových syntetických psychoaktívnych látok, zatiaľ čo o rok neskôr to bolo už 41. Predávajú sa väčšinou na internete a v špecializovaných obchodoch, a sú v podstate voľne dostupné. Tieto látky majú však veľmi podobný účinok ako extáza alebo kokaín.

Medzi najväčších konzumentov týchto látok patria Íri. Až 16 % mladých Írov vo veku medzi 15 až 24 rokov povedalo, že už konzumovali tento typ drog. Na druhom mieste skončili Poliaci a Lotyši (9 %). Celoeurópsky priemer je 5 %. Podľa údajov Eurobarometru je však väčšina mladých ľudí v Európe za zákaz týchto látok.

„Doteraz nepoznaným tempom sa nové syntetické drogy stávajú v Európe široko dostupné. Môžu byť toxické, návykové a mať dlhodobé nepriaznivé účinky,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka EK a komisárka EÚ pre spravodlivosť. Obrovský nárast výskytu týchto drog na európskom trhu je podľa Redingovej nutné riešiť na celoeurópskej úrovni.

Na obranu pred týmto typom drog vytvorila EÚ v roku 2005 mechanizmus, ktorý sa zaoberá výskytom nových psychoaktívnych látok na európskom trhu a varuje o nich členské štáty. Komisia v správe hodnotí činnosť mechanizmu pozitívne. Problém vidí skôr v jeho nedostatočných kapacitách zaznamenať taký prudký nárast tohto typu drog. Obísť kontrolné opatrenia a vytvoriť novú drogu, ktorá už bude legálna, je podľa Komisie veľmi jednoduché.

Komisia zvažuje viacero spôsobov, ako zvýšiť účinnosť predpisov EÚ. Medzi možné opatrenia patrí napríklad alternatívne možnosti k trestným sankciám, nové spôsoby monitorovania rizikových látok a zosúladenie kontrolných opatrení v prípade drog s kontrolnými opatreniami uplatňovanými v oblasti bezpečnosti potravín a výrobkov. Komisia príde s konkrétnymi návrhmi na jeseň.

Nové psychoaktívne drogy nie sú však iba problémom Európskej únie. Podľa správy OSN o drogovej problematike, je užívanie tradičných drog ako extázy, kokaínu a heroínu „vo všeobecnosti stabilné“. Na trh sa však dostáva stále väčšie množstvo nových syntetických drog. Obchodníci využívajú to, že trh s chemickými látkami nie je na medzinárodnej úrovni regulovaný.

Prieskum Eurobarometru zároveň ukázal, že mladí ľudia sa s týmto druhom drog dostávajú do kontaktu hlavne prostredníctvom kamarátov (54 %), na večierkoch alebo v kluboch (37 %), v špecializovaných obchodoch (37 %) alebo cez internet (7 %).

Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa mladí ľudia najviac domnievajú, že príležitostné užívanie extázy je menej škodlivé než kokaín. Mládež v Českej republike, na Slovensku a v Španielsku sa najmenej obáva zdravotných dôsledkov užívania marihuany.