Komisia: Zákaz reklamy na tabak bol úspešný

Výsledky správy, ktorá hovorí, že sa v Únii podarilo efektívne presadiť zákaz reklamy na tabak, komentovala komisárka zodpovedná za oblasť zdravotníctva, Androulla Vassiliou: „Dokazuje, že za menej než tri roky sme boli schopní urobiť z cezhraničnej reklamy na tabak v EÚ relikt minulosti. Dnešní tínedžeri potrebujú skutočné fakty o fajčení a jeho dôsledkoch“. Komisia bude podľa nej naďalej aktívnym hráčom v oblasti kontroly tabaku.

V EÚ platí celoplošný zákaz cezhraničnej reklamy na tabak a tabakové výrobky, ktorý zahŕňa aj zákaz sponzoringu. Vzťahuje sa na všetky typy médií, printové, rádio, televízia i internet. V prípade webu je situácia zložitejšia, pretože kontrola je náročná a zákaz sa tu dá obísť. Neprípustný je po novom sponozoring medzinárodných športových podujatí ako je Formula 1 alebo Majstrovstvá Európy vo futbale. Nedávna veľká cena Monaka už prebehla bez viditeľnej reklamy na cigarety.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že čím viac sú mladí ľudia vystavení reklame na tabak, tým pravdepodobnejšie je, že sa niekedy stanú jeho konzumentmi. Rozšírené reklamné kampane podľa odborníkov navodzujú dojem, že fajčenie je normálne a mládež je tak menej otvorení argumentom o škodlivosti fajčenia.

Reálny dopad klasickej reklamy na konzumáciu tabaku, mnohí spochybňujú, aj preto, že v krajinách kde takýto zákaz platí, žije len 5 % svetovej populácie. Naopak, väčší vplyv na popularizáciu fajčenia majú filmy, módne magazíny, internet, koncerty atď.

Podľa WHO výrobcovia tabaku „falošne spájajú tabakové produkty s kvalitami ako je glamour, energia, sex appeal“. Producentom tiež vyčíta, že sa zameriavajú na rozvojový svet, kde žije naviac mladých ľudí.

Európska komisia podporuje gobálny zákaz reklamy a spozoringu v súčinnosti s WHO. Reklama z tretích krajín totiž pokopáva platný zákaz v EÚ. Tabak je v Únii jedným z najväčších zabijakov a vychádzajúc z úvahy, že viac ako pol miliónu predčasných úmrtí, ktoré každoročne spôsobuje, môžeme predísť, Komsia už 20 rokov podporuje politiku kontroly tabaku.