Komisia zasahuje proti reklame na tabak

 

Krátka správa:

Reklama na tabak a aj sponzorovanie akcií tabakovými výrobcami je v EÚ zakázané. V júli 2006 Komisia zaslala Taliansku zoznam námietok a žiadala od krajiny vysvetlenie, prečo svoju legislatívu neuviedla do súladu s pravidlami Únie. Vzhľadom na to, že žiadnu odpoveď nedostala, rozhodla sa Taliansko zažalovať pred Európskym súdnym dvorom. Odôvodnené stanovisko, určitú formu posledného varovania, zaslala už Komisia aj Českej republike. Tak sa pred súdom môže čoskoro ocitnúť aj náš západný sused, ak Komisii nezdôvodní, prečo sa neriadi spoločnými pokynmi. Okrem Česka sa tento problém týka aj Španielska a Maďarska. Tieto krajiny tento týždeň vyzvala Komisia, aby jej situáciu vysvetlili.

Ak nenastane náprava, zažaluje ich rovnako ako Nemecko v júni 2006. “Tieto kroky podčiarkujú fakt, že EK má nulovú toleranciu pre povolenie povoľovanie sponzorskej reklamy tabakovým výrobcom bez ohľadu na to, či ide o preteky F1, alebo iný druh podujatia“, uviedol komisár pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa, Markos Kyprianou a dodal, že “reklama na tabak a sponzoring môže zľahčovať škodlivosť fajčenia a podporovať tento zlozvyk u mladých ľudí.

Smernica ohľadne tabakovej reklamy (Tobacco Advertising Directive) bola prijatá v máji 2003 a zaväzovalo národné vlády implementovať toto opatrenie do národných zákonov do 31. júla 2005. Nariadenie zakazuje reklamu na tabakové výrobky v printoch, v rádiu a prostredníctvom internetu a zakazuje sponzoring tabakových výrobcov pri medzinárodných podujatiach. Reklama na tabak v televízii bola zakázaná už začiatkom 90. rokov minulého storočia.