Ľudská vakcína proti vtáčej chrípke schválená

Po získaní pozitívneho hodnotenia od Výboru pre lieky na humánne použitie (CHMP) Európskej agentúry pre liečivá (EMEA) z februára 2008, zaregistrovala EK minulý týždeň vakcínu Prepandrix pre vstup na trh. Je to vôbec prvá vakcína proti ľudskej chrípke, ktorú spôsobuje vírus H5N1, výrába ju britská farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline Bilogicals.

Existujú obavy, že tzv. vtáčia chrípka, ktorá sa v súčasnosti prenáša len z vtákov na ľudí, by mohla zmutovať do podoby ľahko sa šíriacej medzi ľudmi. Tento vývoj by mohol teoreticky vyústiť do pandémie podobnej španielskej chrípke z rokov 1918 až 1919, ktorá mala na svedomí 50 miliónov mŕtvych na celom svete. Po Ázii sa od októbra 2005 začali prípady nákazy vírusom H5N1 objavovať aj u vtákov a hydiny v Európe, čo prinútilo Európsku komisiu a členské štáty pracovať na zvýšení pripravenosti Únie a pripojiť sa k celosvetovému boju proti tejto chorobe.

Pre-pandemický typ vakcíny sa výraba skôr, než dôjde k rozvinutiu nebezpečnejšieho kmeňa chrípky. Aplikovaná môže byť buď pred alebo počas pandémie chrípky a vyvoláva imunitnú odpoveď na vírus H5N1, kým sa bude čakať na finálnu vakcínu. Vývoj širokospektrálnej komerčnej porodukcie skutočnej pandemickej vakcíny nemôže začať predtým, ako vírus naozaj zmutuje do pandemického kmeňa.

Podľa EMEA, bude vyvynutie pandemickej vakcíny trvať približne 12 týždňov, od identifikovania kmeňa chrípky. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) však upozorňuje, že takáto vakcína sa nedostane do rúk primárnych zdravotníckych zariadení skôr, ako o šesť mesiacov po vypuknutí pandémie. Preto sú pred-pandemické vakcíny považované za dôležitú súčasť prípravy na pandemickú chrípku.

Prepadrix je zmesou antigénov z rôznych, v súčasnosti sa vyskytujúcich, kmeňov chrípky. 50 miliónov vakcín poputuje do rúk Svetovej zdravotníckej organzácie (WTO), ktorá bude zhromažďovať rezervy, aby mohli byť v prípade potreby jednoducho rozdistribuované do najchudobnejších krajín. Vakcína bola autorizovaná využitím tzv. centralizovanej procedúry, ktorá umožňuje spoločnosti uchádzať sa o povolenie vstupu na trh pre všetky krajiny EÚ.