Malé a stredné firmy chcú bojovať proti obezite

Krátka správa

9. októbra 2007 sa na pôde Priateľov Európy uskutočnila diskusia o víziách potravinového priemyslu s ohľadom na podporu zdravého životného štýlu. Ludgar Fischer, reprezentant UEAPME združujúcej remeselníkov, malých a stredných podnikateľov, podrobil Komisiu kritike za to, že znemožnila Asociácii prístup k diskusnej a politickej platforme venujúcej sa problematike obezity. Zároveň poznamenal, že UEAPME sa opakovane pokúšala o obnovenie členstva v nej.

Fischer povedal: „Z platformy sme boli vylúčení 6 mesiacov po jej spustení preto, lebo sme nedokázali prezentovať žiadne svoje záväzky v boji proti obezite tak, ako to spravili veľké potravinárske spoločnosti.“ Na druhej strane však dodáva, že základom zdravého životného štýlu je vyvážená diéta pozostávajúca z rôznych druhov potravín. Takúto pestrosť nie je podľa jeho slov možné konzumentovi ponúknuť bez spolupráce s malými a strednými firmami: „Individuálni mäsiari a pekári hrajú svoju rolu na lokálnej úrovni. Malé a stredné firmy spoločne dokážu učiniť viac ako milión individuálnych krokov, ktoré by doplnili tých približne 200 vykonávaných veľkými spoločnosťami.“

Sabine Nafziger, reprezentantka Konfederácie potravinového a nápojového priemyslu EÚ (CIAA), povedala, že ich organizácia zastupuje aj malých a stredných výrobcov a teda reprezentuje aj ich záujmy v rámci platformy o obezite.

Basil Mathioudakis, šéf oddelenia Komisie zodpovedného za potravinové právo, nutričnú hodnotu a značkovanie, vo svojej odpovedi spotrebiteľskej organizácii BEUC konštatuje, že „Biela kniha [o obezite] nie je neambiciózna, nespravodlivá a minimalistická. Reflektuje realizovateľnosť veci.“ Rovnako dodal, že dokument je v jednej línii s politickou agendou lepších regulácií, ktorú presadzuje súčasná Komisia. Pripomenul, že Kniha taktiež reflektuje platné zdravotné kritériá a označovanie nutričnej hodnoty.

Mathioudakis na otázku, ako Komisia plánuje monitorovať samoreguláciu potravinového priemyslu v období do roku 2010, odpovedal, že zatiaľ neboli stanovené žiadne hodnotiace kritériá: „Neočakávame žiadne výsledky za jednu noc.“ Dodal ale, že ak sa výsledky nedostavia ani počas nasledujúcich 2-3 rokov, Komisia „upustí od uplatňovania [systému samoregulácie].“