Menovaný eurokomisár pre zdravotníctvo chce chrániť záujmy spotrebiteľa

Menovaný eurokomisár pre zdravotníctvo chce chrániť záujmy spotrebiteľa Viac slobody pre spotrebiteľom vďaka väčšiemu množstvu informácií je hlavným krédom dezignovaného eurokomisára pre oblasť zdravia a spotrebiteľskej politiky Johna Dalliho v prípade, že ho Európsky parlament schváli.  

Ostrieľaný maltský politik jasne vyjadril svoju víziu počas včerajšieho (14. januára) trojhodinového híringu. Keď sa ho Evelyne Gerhardt, bývalá spravodajkyňa ku kontroverznej smernici Bolkenstein spýtala, či bude taký dôsledný aj pri ochrane práv v oblasti služieb, vyhlásil, že v prípade zvolenia bude „v kolégiu komisárov strážcom záujmov spotrebiteľov.“

Jeho základnou líniou počas híringu bolo, že Európska komisia a členské štáty potrebujú spraviť čo najviac preto, aby svojich občanov informovali a nie im vštepovali ideológiu. To si však žiada solídne a nezaujaté vedecké dôkazy.

Keď ho však obvinili z toho, že nahliada na EÚ ako na dotieravú pestúnku, dôrazne to poprel pomocou príkladu s etiketami na jedlách: „Nechcem občanom Európskej únie hovoriť, čo majú jesť, ale chcem, aby vedeli, čo jedia.“

Prítomných pozitívne zaujal aj svojim vyhlásením, že bude zakaždým konzultovať svoje kroky Parlament a bude ho konštruktívne zapájať: „Radšej strávim čas skôr, počas legislatívneho procesu, rozpravami o politikách s vami ako by som ho mal stráviť v neskorších štádiách tým, že by som s vami bojoval.“

Neskôr si získal sympatiu a potlesk keď na otázku či sa zastane osobitných záujmov členských štátov povedal, že sa vo svojej krajine nikdy nebál zavádzať bolestivé, no potrebné reformy – napríklad v oblasti daní či liberalizácie. „Vytváranie si nepriateľov z času na čas je súčasťou povolania,“ povedal.

Členovia parlamentu sa dezignovaného komisára neustále pýtali na oblasť kvality a bezpečnosti v oblasti zdravia a potravinárstva. Dalli nepreukázal žiadnu zhovievavosť voči imitáciám potravín a liekov: „Považujem falošné produkty za podvod a podľa toho by sme aj mali postupovať.“  

Zdravie: mobilita pacientov a farmaceutický balíček

Budúci komisár sa nebál zachádzať do detailov svojho portfólia a odpovedal aj na technické a právne citlivé otázky. Jeho hlavným mottom, spolu so zachovaním spotrebiteľskej autonómnosti, bola prevencia. Keď sa ho spýtali na to, čo by tu chcel po piatich rokoch svojej práce po sebe zanechať, povedal, že „by bol rád ak by si ho ľudia zapamätali za to, že školám sprostredkoval základné informácie o rozdielnych dopadoch životného štýlu.“

Jednou z oblastí, na ktoré sa prisľúbil zamerať, je mobilita pacientov. Privítal preto potvrdenie záväzku španielskeho predsedníctva o sprostredkovanie dohody v tejto oblasti s Radou. Uviedol tiež, už v tejto záležitosti kontaktoval španielskeho ministra zdravotníctva, aby sa s ním poradil o možnom napredovaní.

Ďalšou agendou, o ktorú sa členovia parlamentu zaujímali, bol takzvaný „farma balíček“, pozostávajúci z piatich smerníc. Tie obsahujú informácie o predpísaných liekoch a o boji s falšovanými liekmi. Dezignovaný komisár vyzval k tomu, aby došlo v tejto otázke k rýchlemu konaniu tak, že sa uzavrú určité kapitoly a tie sporné sa neskôr samostatne prejednajú. Jeho krok však nepresvedčil všetkých členov parlamentu. Niektorí sa domnievajú, že by týmto konaním mohla vyjsť celá iniciatíva nazmar a naliehali na komisára, aby v tejto oblasti konal opatrne.

Pri otázke komu by dal prednosť v prípade konfliktu medzi farmaceutickým priemyslom a spotrebiteľom Dalli rýchlo povedal, že jeho podporu majú spotrebitelia. Dodal však, že silný farmaceutický sektor je v záujme európskych občanov, lebo spoločnosť potrebuje byť schopná investovať do výskumu a byť v popredí boja proti chorobám.

Ochrana potravín: klonovanie a genetická modifikácia

 Ak Parlament Dalliho schváli, bude zodpovedať aj za bezpečnosť potravín. Jedným z jeho hlavných záväzkov preto bude navrhnúť „Smernicu o klonovaní“, ktorou sa bude regulovať produkcia a predaj zvieracieho mäsa a produktov vyrobených pomocou klonovania. Dalli naznačil, že takáto smernica by sa mohla objaviť už v priebehu jedného roka. Ohľadne geneticky modifikovaných organizmov kládli poslanci veľa otázok. Zaujímala ich nielen oblasť geneticky upravených zvierat a zeleniny, ale aj podobne upravené krmivá pre zvieratá. Jednotlivé členské krajiny zastávajú v tejto otázke rôzne postoje. Dalli preto opäť prisľúbil, že bude jednať v spolupráci s členmi parlamentu.