Ministerstvo zdravotníctva upresňuje zmeny pri vakcinácii

Zdroj: Wikimedia, Centers for disease control, James Gathany

S platnosťou k 1. decembru bol prijatý nový zákon o lieku. Okrem iných aspektov mal podľa Ministerstva zdravotníctva vyriešiť nesprávne zaobchádzanie pacientov s vakcínami, ktoré si v praxi doteraz kupovali sami v lekárňach a prinášali do ordinácie na podanie. Po novom uložilo Ministerstvo lekárom povinnosť nakupovať a uchovávať vakcíny samotným lekárom.

Následkom toho mnohí prestali očkovať. Kým niektorí tvrdili, že na nákup nemajú voľné zdroje, ďalší sa odvolávali na chýbajúcu techniku skladovania. Ministerstvo lekárom odporučilo nakupovať vakcíny cez zdravotnú poisťovňu a s lekárnikmi vyjednať 90 dňovú splatnosť. Poisťovňa vakcináciu prepláca do 30 dní od podania, prípadný doplatok si má lekár pýtať od pacienta.

Rezort tiež tvrdí, že chladničky na skladovanie sú súčasťou povinného minimálneho inventára ordinácií na základe vyhlášky. Ministerstvo preto upozorňuje, že bez ohľadu na individuálne komplikácie bude odmietnutie povinného očkovania lekárom klasifikované ako neposkytnutie zdravotnej starostlivosti.

Druhým problematickým momentom v súvislosti s očkovaním sa na konci roka ukázala byť novelizácia vyhlášky o povinnom očkovaní, ktorá ruší povinné očkovanie proti tuberkulóze. Zároveň však obsahovala povinnosť lekárov nahlasovať menný zoznam pacientov, ktorí povinné očkovanie odmietli. Z takéhoto konania dnes plynie hrozba pokuty vo výške niekoľko sto eur.

Kritici začali aj prostredníctvom hromadnej pripomienky upozorňovať na fakt, že nahlasovanie zoznamu pacientov, v tomto prípade detí, Úradom pre verejné zdravie je minimálne v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý presne definuje podmienky kto a v akom rozsahu môže uchovávať  osobné údaje. Špeciálne je to citlivé pri otázkach zdravotného stavu u detí.

Ministerstvo ešte pred zverejnením vyhlášky v Zbierke zákonov a po rozporovom konaní s poslancami uznalo konflikt jej znenia s ochranou osobných údajov a ustúpilo od požiadavky menného zoznamu, trvá však ďalej na tom, že je potrebné hlásiť počet nezaočkovaných detí.

O.z. Iniciatíva za uvedomenie si rizík očkovania, ktorá bojuje za dobrovoľnosť pri všetkých typoch očkovaní, v tejto súvislosti tiež upozorňuje, že v slovenskej legislatíve nie sú zabezpečené ani elementárne povinnosti v súvislosti s vakcináciou informovať a odškodňovať pacienta, vyplývajúce z článkov 5 a 24 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.