Na cene liečby záleží

Stále viac nových liekov na liečbu onkologických ochorení alebo reumatických stavov, ktoré dostane súhlas od európkej agentúry sa nedostane k pacientom, pretože vlády ich nevyhodnotia ako nákladovo efektívne, povedal šéf Európskej agentúry pre liečivá (European Medicines Agency, EMEA) Thomas Lonngren. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podľa Lonngrena sú pacienti často zmätení, ak EMEA konkrétnu liečbu schváli pre uvedenie ne trh, ale národné autority ju odmietnu ako príliš drahú pre zaradenie do systému verejnej zdravotnej starostlivosti. Predpokladá, že takýchto stretov názorov bude v najbližších rokoch pribúdať kedže je v súčasnosti vo vývoji veľké množstvo exprimentálnych onkologických liečiv. Tie väčšinou stoja na jedného pacienta tisícky eur.

„Môže sa teda stať, že agentúra liek schváli po zvážení jeho účinosti, bezpečnosti a kvality ale národné orgány ho odmietnu pretože nie je nákladovo efektívny, čo je právo každého členského štátu“, cituje šéfa EMEA Reuters. Naznačil, že do budúcnosti vidí možnosť spolupráce medzi EMEA a členskými štátmi pri navrhovaní schém schvaľovania nových liečiv.

Vývoj nových liekov, ktoré majú lepšie klinické výsledky stojí priprodzene viac peňazí. Štáty a ich zdravotné systémy musia v záujme finančnej udržateľnosti vziať do úvahy aj ekonomický aspekt každej liečby. U onkologických liekov sa porovnáva suma nákladov (t.j. cena liekov, ich aplikácia, cena práce, liečba vedľajších účinkov) vynaložených na obdobie získaného života.

V onkológi nie je jednoduché dať odpoveď na otázku koľko finančných prostriedkov je únosné minúť na predĺženie života o určitý čas. Je ťažké určiť, či je cennejšie investovať do kratšieho časového úseku u ochorenia, ktoré je rezistentné na chemoterapiu alebo uhradiť dlhšiu a nákladnejšiu liečbu pacientom, ktorým môže byť predĺžený život o viac ako 2-3 roky, uvádzajú Ján Bielik a Domink Tomek zo Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku.

Európska agentúra pre liečivá je decentralizovaným orgánom Európskej únie so sídlom v Londýne. Jej hlavným poslaním je prispievať k ochrane a podpore zdravia verejnosti a zvierat pomocou hodnotenia a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie v Európe. Uvažuje sa dokonca, že v horizonte dvoch až štyroch rokov sa bude zaoberať aj hodnotením medicínskych pomôcok, ktoré sú dnes opatrené len značkou bezpečnosti CE, s čím Európska komisia nie je spokojná.