Nebezpečná kozmetika a slnečné krémy?

Kozmetické nanoprvky sa musia znovu testovať jeden za druhým. Hodnotiť by sa mali buď na základe jestvujúcich noriem, alebo je potrebné definovať nové bezpečnostné štandardy, reflektujúce nanotechnológie. Európski vedci ďalej vo svojej hodnotiacej správe uvádzajú: „Je potrebné preskúmať bezpečnosť nerozpustných nanomateriálov používaných s slnečných krémoch“.

Vedci chcú tiež testovať schopnosť nanoprvkov prenikať cez pokožku do tela. Doteraz nie je zrejmé, či a ako dokážu prechádzať cez zdravú a poškodenú kožu. Ak sú toho schopné, nie je vylúčené, že sa nemôžu ukladať v niektorých ľudských orgánoch a nemôžu mať vplyv na ich činnosť. Riziko by mohlo vzrastať s pravidelným aplikovaním takto pripravenej kozmetiky. Nanolátky, hoci sú účinnejšie, môžu mať v porovnaní s klasickými biologicky odbúrateľnými prvkami zásadnejší dopad na zdravie.

Vedci odkazujú: nanomateriály sú špecifické chemické zlúčeniny a z hľadiska rizika ich treba tak aj skúmať. Nanotechnológie predstavujú technologické postupy, prostredníctvom ktorých zložky krémov nadobúdajú želané vlastnosti. Napríklad zinok je jedným z najlepších blokátorov žiarenia UV. Bežné slnečné krémy obsahujú jeho veľké častice. Nanesená vrstva musí byť preto hrubá, aby dosahovala účinok. Stáva sa tak neatraktívnou pre spotrebiteľa. Nanotechnologicky rozdrvený zinok je oveľa menší a už tenká vrstva krému dokáže vytvoriť jeho súvislú vrstvu. Krém sa tak stáva tekutejším a priehľadným.

Nanotechnologická kozmetika sa bežne predáva aj napriek tomu, že EÚ doteraz nestanovila jej bezpečnostné a zdravotné štandardy. Opaľovacie krémy sú jedným z mnohých príkladov nanotechnologických výrobkov. Nanočastice obsahujú aj mnohé deodoranty, zubné pasty, šampóny, krémy proti vráskam, laky na nechty a iné. Bez ich dôkladného výskumu nie je možné predpokladať, aký vplyv môžu mať na ľudský organizmus.

Európska komisia v súčasnosti dokončieva revíziu existujúcej legislatívy. Chce vyhodnotiť, či nariadenia EÚ dostatočne chránia spotrebiteľov pred rizikami nanotechnológií. Ak nechránia, bude musieť vytvoriť špecifický rámec a podmienky pre používanie nanoprvkov napríklad v kozmetike. Nanoprodukty by sa mohli stať predmetom chemickej legislatívy REACH. Vydanie rozhodnutia sa predpokladá do konca roka.

Elena Kohútová z Ústavu verejného zdravotníctva SR pre EurActiv potvrdila, že aj na Slovensku sa predáva kozmetika obsahujúca nanočastice. Doteraz sa však žiadny slovenský spotrebiteľ neobrátil na ÚVZ SR s podnetom o preskúmanie alebo vysvetlenie tejto technológie. Elena Kohútová dodala: „Nepoznám žiadny špecifický predpis, ktorý by sa zaoberal konkrétne nanočasticami alebo nanotechnoológiami. Všeobecné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z.z sa vzťahujú aj na nanočastice a ich bezpečné použitie aj v kozmetike. Za bezpečnosť výrobku v plnej miere zodpovedá výrobca a pri zostavovaní výrobku a následne hodnotení jeho bezpečnosti musí brať do úvahy všetky náležitosti, ktoré majú vplyv na jeho bezpečnosť.“

O vypracovanie správy o bezpečnosti nanoprvkov v kozmetike požiadal Vedecká rada pre spotrebiteľské výrobky pri Európskej komisii. Britská Kráľovská spoločnosť & Kráľovská akadémia inžinierstva prišli k záverom v decembri 2007. Vedci svoj názor predstavili verejnosti vo februári 2008.