Neviete prestať fajčiť? Môže za to gén

Zatiaľ čo zdravotné riziká spojené s fajčením sú chronicky známe, pomerne málo sa vie o tom, prečo sú niektorí ľudia viac závislí na cigaretách a hrozí u nich vyššie riziko rakoviny pľúc.

Mutácia, ktorá prispieva k nikotívnovej závislosti sa nachádza na chromozóme 15q24 a ovplyvňuje jeden jeden receptor v mozgu. Vedci identifikovali dva typy  variácií na chromozóme. Približne polovica ľudí európskeho pôvodu má aspoň jednu kópiu genetickej variácie, ktorá síce nemá vplyv na to, či človek s fajčením začne, sťažuje však zanechanie tohto zlozvyku. Zároveň u tých, ktorí holdujú cigaretám, takmer o 30 percent zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc.

U aktívnych alebo bývalých fajčiarov, ktorí sú nositeľmi dvoch kópií oboch zmien, jednej od každého rodiča, je riziko rozvinutia rakoviny pľúc vyššie o 70 až 80 percent.

Výskumníci sa domnievajú, že objav bude veľkou pomocou pri identifikovaní ľudí, u ktorých je mimoriadne vysoké riziko, že sa u nich vyvynie nemalobunkový karcinóm, ktorý predstavuje 80 % prípadov rakoviny pľúc. 

Výsledky výskumu pochádzajú z európskeho projektu GENADDICT (genómy, mechanizmy a liečenie závislostí). Európska únia na neho prispela 8,1 miliónmi eur zo šiesteho rámcového programu pre výskum.

Každá z výskumných skupín študovala DNA tisícov aktívnych aj bývalých fajčiarov, každá inú vzorku ľudí európskeho pôvodu.

Fajčenie spôsobuje podľa lekárov deväť z desiatich prípadov ochorenia na rakovinu pľúc. Závery tohto výskumu hovoria, že niektorí ľudia sú ešte zraniteľnejší voči rakovine pľúc kvôli ich špecifickému genetickému profilu.

Výsledky boli publikované vo vedeckých magazínoch Nature a Nature Genetics.