Nie ste číslo 12?

Európska asociácia pacientov trpiacich ochorením pečene v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zorganizovala pri príležitosti Svetového dňa hepatitídy (19. máj) briefing pre poslancov Európskeho parlamentu.

Žltačka typu B a C je infekčné zápalové ochorenie pečene. Človek môže byť nositeľom vírusu dlhé roky, kým ochorenie skutočne prepukne. Neliečená hepatitída môže vedie k cirhóze pečene, rakovine pečene, k jej zlyhaniu a k smrti. Ak sa odhalí neskoro, často je jedinou nádejou na prežitie transplantácia.

V týchto dňoch odštartovala celosvetová kampaň pod názvom „Som číslo 12?“, ktorá má upriamiť pozornosť verejnosti ale aj vlád na problém tohto smrteľného ochorenia, ktoré je globálne rozšírenejšie ako HIV/AIDS. Odhaduje sa, že na svete je infikovaných vírusom hepatitídy typu B alebo C až 500 miliónov ľudí.

Epidemiologické prieskumy zo Slovenska hovoria o 0,5 až 1 % výskyte žltačky typu C, čo predstavuje 20 až 50 tisíc ľudí. Úspešnosť liečby sa aj na Slovensku zvyšuje, podľa odahodov až 80 % pacientov môže byť úspešne liečených.

Autori kampane „Am I Number 12?“ žiadajú, aby Rada EÚ prijala odporúčania pre členské štáty ohľadne celoplošného skríningu populácie na infekčnú žltačku, a aby Brusel uvoľnil prostriedky na medicínsky výskum. Vypracovaniu celoeurópskej stratégie resp. porovnania bránia nedostatočné údaje, preto ECDC nalieha, aby členské štáty EÚ pristúpili k systematickému zberu dát o tomto ochorení.

„Európska komisia a Rada by mali urobiť z infekčnej žltačky politickú prioritu a prijať potrebné odporúčania“, tvrdia nemecký poslanec EP Thomas Ulmer a litovská europoslankyňa Jolanta Dickute.

Na Slovensku funguje informačný portál o hepatitíde a bezplatná infolinka 0800 111 118.