Nobelova cena za pokusy bez zvierat?

Skupine poslancov Európskeho parlamentu bola v stredu predložená petícia s 150 tisíckami podpisov ľudí žiadajúcich ukončenie testov na zvieratách v Európskej únii. Milovníci zvierat tvrdia, že je potrebné nájsť nové metódy laboratórnych pokusov, ktoré už nebudú zahŕňať použitie „živých a cítiacich bytostí“.

Na parlamentnom híringu navrhla svetové expertka na primáty, doktorka Jane Goodall, udeľovať Nobelovu cenu za významné pokroky v medicínskom výskume bez využitia testov na zvieratách. Poslanci Európskeho parlamentu sa skôr vyslovili za vznik „centier excelentnosti“ v EÚ, kde by sa rozvíjali alternatívy k zvieracím testom. Otázka vývoja takýchto alternatív potrebuje podľa poslancov „lepšie politické momentum“.

V súčasnosti platná legislatíva EÚ, konkrétne smernica z roku 1986, testy na zvieratách povoľuje za určitých podmienok. Napríklad musia byť vykonanávané výlučne na to kompetentnými a oprávnenými osobami, prípadne na priamu zodpodvednosť takejto osoby. Smernica tiež hovorí, že ak existuje iná vedecky uspokojivá metóda pre získanie žiadaného výsledku, či informácie, je treba sa testom na zvieratách vyhnúť.

Ochrancovia práv zvierat ale aj niektorí vedeckí odborníci, žiadajú súčasný stav zmeniť. Smernica podľa nich vychádzala z poznatkov osemdesiatych rokov, pričom dnes sú už dostupné mnohé alternatívne metódy laboratórnych pokusov.

Všobecné presvedčenie, že všetky vedecké obajvy, ktoré sa podarilo dosiahnuť boli výsledkom testovania na zvieratách je podľa predkladateľov petície nesprávne. Často je to podľa nich výsledok klinického pozorovania ľudských pacientov a epidemiologického výskumu. Zvieratá sú údajne niekedy používané na testovanie procedúr a liekov len preto, že to vyžaduje zákon. Výskum na zvieratách by teda nemal byť považovaný za „zlatý štandard“.

Neraz sa stáva, že lieky úspešne testované na zvieratách, pri klinických štúdiách na ľudoch zlyhávajú a naopak. Typickým príkladom sú desaťročia testovania vakcíny proti HIV/AIDS na primátoch. Niekoľko z nich, ktoré zabrali u opíc, namalo na ľudí žiadny pozitívny efekt.

Mnohí vedci naďalej trvajú na tom, že testy na zvieratách sú pre vedu kľúčové, najmä pri nachádzaní liekov pre ťažké ľudské ochorenia. Hoci uznávajú existenciu alternatív ako sú počítačové modely či bunkové kultúry, tieto podľa nich nanahrádzajú kompletne zvierací model, čo priznávajú aj umiernenejší zástancovia obmedzovania testov. Také samozrejmosti farmácie ako antibiotiká, anestetiká, či inzulín pre diabetikov boli vyvvinuté s veľkou pomocou zvieracích testov.