Novela o kategorizácii liekov zneisťuje farmaceutické firmy

Zdroj: Flickr; autor: Timo Kirkkala

Zainteresované strany sa sporia predovšetkým o prístup k transparentnosti celého procesu kategorizácie, pričom postoje ministerstvo a farmaceutické firmy, o ktorých produktoch sa rozhoduje sa nezhodujú.

Farmaceutický priemysel má vážny problém s tým, že by sa fungovanie – t.j.- menovanie, činnosť a rozhodovanie Kategorizačnej komisie a Kategorizačne rady malo podľa návrhu novely zákona č 577/2004  vyňať spod správneho konania, čo zmenená, že ich činnosť nebude verejná. Podľa Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj zanikne povinnosť vyhotovovať audiovizuálny záznam zo zasadnutí, a publikovanie zápisníc. Táto zmena podľa asociácie bude znamenať, že „rozhodovanie o 1,5 miliardy eur z verejných zdrojov bude netransparentné a utajené. SAFS združuje pobočky medzinárodných farmafiriem na Slovensku, ktoré produkujú originálne lieky, ktorých vývoj trvá 10-15 rokov a stojí firmy nemalé prostriedky.

Ministerstvo si jej nespokojnosťou faramafiriem s takto formulovanou novelou vedomé. Dôvodom tejto nespokojnosti je však podľa MZ SR fakt, že „ňou ministerstvo radikálne sprísňuje regulácie v oblasti liekovej politiky.“ „Je to opatrenie, na ktoré nenašiel odvahu žiadny minister zdravotníctva“ a tieto opatrenia „v konečnom dôsledku povedú k zníženiu zisku farmaceutických spoločností, napríklad referencovaním liekov na druhú najnižšiu cenu v EÚ“, uviedla hovorkyňa MZ Katarína Zollerová pre EurActiv.sk.  

Predstavitelia SAFS tvrdia, že aspoň zachovanie aj tak nie vždy stopercentne plnenej povinnosti vyhovovať audiovizuálny záznam rokovaní, ktoré si mohli v minulosti ako účastníci konania vyžiadať po novom odpadne.

„Zasadnutia poradných orgánov zostávajú neverejné, aby mohli prijímať prísne odborné stanoviská, čo vyžaduje zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok“, vysvetľuje ministerstvo. Požiadavku transparentnosti podľa rezortu zdravotníctva zvýši zverejňovanie odborných odporúčaní Kategorizačnej komisie na webe ministerstva, spolu so zverejním celých mien členov orgánu, ktorí s odporúčaním súhlasili ako aj tých, ktorí mali odlišný názor.

Po novom už nemajú na Kategorizačnej komisii o rozhodnutiach hlasovať,  ale výstupom bude  sformulovanie odborného odporúčania. Bude záležať na rozhodnutí ministra zdravotníctva či sa nimi bude riadiť alebo nie, tvrdí SAFS.

Odborný orgán?

Farmaceutickým firmám prekáža, že kým oni nebudú mať pohľad do činností komisie, zástupcovia zdravotných poisťovní áno. Keďže ústavný súd priznal poisťovaniam právo tvoriť zisk , pri spolurozhodovaní o tom, čo a a koľko sa bude preplácať z poistenia de facto rozhodujú o svojom zisku.

„Ruku na srdce ak rozhodujete o svojom plate tak najprv sebe a až potom nezávisle druhým“, hovorí Štefan Meszároš, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy SAFA. Princíp slobodného podnikania nespochybňuje, dodáva však, že v „ústave nie je, že máte zisk garantovaný zo zákona“.

Ideálnym stavom by podľa firiem bolo, aby o kategorizácii rozhodoval orgán zložený výsostne s odborníkov a expertov ako je bežné v starých členských štátoch EÚ, napríklad Francúzsku, Holandsku či Švédsku, kde majú slovo dokonca aj pacientske organizácie.

„Pracovný alebo iný obdobný pomer člena poradného orgánu k zdravotnej poisťovni, ako účastníkovi konania, sa nepovažuje za prekážku pre pôsobenie v tomto poradnom orgáne. Rozširujeme tak nástroje poisťovní účelne a efektívne spravovať zdroje verejného poistenia“, kontruje firmám rezort zdravotníctva.

Pozície

"Samozrejme, súhlasíme s tým, aby bola kategorizácia transparentná. Nesúhlasíme však s tým, aby zdravotné poisťovne nemali svojich členov v procese kategorizácie. Zdravotné poisťovne sú zo zákona povinné zabezpečovať a financovať zdravotnú starostlivosť, a je preto legitímne, že majú v procese kategorizácie svojich zástupcov", hovorí pre EurActiv.sk Monika Laciková z poisťovňe Dôvera. 

"Zásadne odmietame náznaky alebo obvinenia z toho, že by pôsobenie v kategorizačnej komisii akýmkoľvek spôsobom slúžilo na tvorbu zisku. Úlohou zdravotných poisťovní je sledovať odbornosť, kvalitu a efektivitu liečby. Týka sa to aj kategorizácie. Zástupcovia poisťovní boli členmi komisií a rád aj doteraz, aj v období pred novelou zákona, ktorou sa zakázala tvorba zisku. Je prirodzené, že sa na rozhodovaní o kategorizácii zúčastňujú subjekty, ktoré následne znášajú náklady na lieky."

Asociácia výrobcov generických liekov GENAS sa "plne stotožňuje s výhradami SAFS k ministerstvom navrhovanému neverejnému zasadaniu Kategorizačných komisií a Kategorizačných rád".

Ohľadom ďalších aspektov novely zákona č. 577/2004 je GENAS presvedčený, že "už aktuálne platné podmienky regulovania cien pre generické lieky sú veľmi striktne stanovené a ich ešte prísnejšia úprava môže spôsobiť, že slovenský trh sa stane „neatraktívny“ pre mnohé farmaceutické spoločnosti. Novela zákona ukladá generickým výrobcom sprísnenú podmienku pre vstup prvého generika, ktorá ustanovuje povinnosť, aby cena takéhoto lieku bola nižšia o 30 percent oproti originálu."

"Takisto nesúhlasíme so sprísnením podmienok referencovania liekov na druhú najnižšiu cenu v Európskej únii. Uvedená podmienka môže zapríčiniť zvýšenie vývozu lacných slovenských liekov do zahraničia a spôsobiť tak výpadok niektorých liekov."