Obezita má byť chronickým ochorením

5 miliónov detí v EÚ trpí nadváhou

Aktivisti stupňujú svoj tlak na Európu. Chcú, aby obezitu formálne uznali za chronické ochorenie. Zároveň chcú tému dostať do pozornosti hlavne pre blížiaci sa Európsky deň obezity, ktorý je stanovený na 21. mája.

Záujmové skupiny varovali, že chronické a dlhodobé choroby zrejme čakajú škrty v blížiacej sa reforme rozpočtu EÚ. Tlačia preto, aby EÚ dodržala svoje záväzky vo financovaní výskumu týchto chorôb.

Predseda Európskeho dňa obezity Jean-Paul Allonsius, ktorý presadzuje uznanie obezity za chronickú chorobu, povedal, že obetiam tejto choroby treba pomôcť a nájsť spôsoby, ako žiť kvalitne s týmto ochorením. Upozornil na to v Európskom parlamente počas akcie zameranej na zvýšenie povedomia o Európskom dni. 

„Vyžadovalo by si to vytvorenie zdravotných politík, ktoré by sa venovali tejto celoeurópskej epidémií,“ povedal.

Iba Portugalsko dnes uznáva obezitu za chronickú chorobu. Cieľom Európskeho dňa obezity je využiť európsku občiansku iniciatívu. S jej pomocou chce dosiahnuť, aby členské štáty a európska exekutíva uznali obezitu za chronickú chorobu.

Organizátori od Komisie okrem toho požadujú, aby sa vytvorili klinické návody ako schudnúť a zoznam, ktorý by hovoril o miere úspechu jednotlivých členských štátov pri redukcii obezity.

Strácajú chronické ochorenia pri prehodnocovaní financovania výskumu?

Podľa Európskej asociácie verejného zdravotníctva (EUPHA), chronickým chorobám všeobecne hrozí, že sa dočkajú škrtov v rozpočte v rámci nového výskumnému rámcovému programu FP8.

„Financie sú dnes rozdelené medzi priemysel a farmaceutiku. Potrebujeme aby sa výskum obrátil na verejné politiky,“ povedal 4. mája v Bruseli profesor Mark McCarthy, koordinátor výskumu verejného zdravia za organizáciu EUPHA.

Podľa súčasných európskych výskumných programov, asi 20 percent financií na zdravotnícky výskum pochádza zo štrukturálnych fondov. To je asi 70 miliárd eur počas siedmich rokov, a ďalších 6 miliárd pochádza z programu FP7, tvrdí McCarthy.

„Obávame sa, že podľa nového spoločného strategického rámca [ktorý bude zverejnený v tomto roku] – sa štrukturálne fondy presúvajú do nového rámca. Veľmi málo financií bude určených na neziskový výskum, ktorý vytvára benefity hlavne pre verejný sektor, v porovnaní s na zisk orientovaným priemyslom. Obávame sa, že zdravotnej starostlivosti a prevencii pred chronickými chorobami nebude venovaná dostatočná pozornosť, ale len ich liečeniu,“ povedal pre EurActiv.

Treba zakročiť proti bolesti

Federácia európskych členov Medzinárodnej organizácie pre štúdium bolesti vydala sedembodové stanovisko, v ktorom vyzývala inštitúcie, aby sa zaoberali a zvýšili povedomie o chronickej bolesti na kontinente. Zdôraznila to na sympóziu, ktoré sa tento týždeň uskutočnilo v Európskom parlamente.

Zároveň požaduje, aby prioritou FP8 bol aj výskum bolesti a aby sa vytvorila platforma na úrovni EÚ, kde by dochádzalo k výmene, porovnávaniu a stanovovaniu najlepších praktík medzi členskými štátmi pri zvládaní bolesti.

Írsky stredopravý europoslanec Jim Higgins na sympóziu povedal, že akčný plán by mal byť prijatý ako formálna deklarácia Európskeho parlamentu.