OP Z: Eurofondy pre polikliniky a špecializované nemocnice už v máji 2008

Krátka správa

Ministerstvo zdravotníctva oficiálne predstavovalo Operačný program Zdravotníctvo koncom januára 2008. Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, ktorej Komisia schválila samostatné eurofondy pre sektor zdravotníctva (8. novembra 2007).

Celkový balík určený pre zdravotníctvo vrátane spolufinancovania presiahne 300 mil. eur (asi 9,8 mld. korún). Odhadom  to predstavuje spolufinancovanie asi 60 dopytovo-orietovaných projektov špecializovaných a všeobecných nemocníc, polikliník a zdravotných stredísk a 2 národných projektov realizovaných Východoslovenským onkologickým ústavom a Národnou transfúznou službou.

Z analýz vyplynula požiadavka na liečbu ochorení „skupiny 5“, ktoré majú najvyšší podiel na chorobnosti a úmrtnosti obyvateľov SR (ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej sústavy).

Od januára ministerstvo zverejnilo k OP Zdravotníctvo manuál a príručku pre žiadateľov. Zároveň sa publikoval aj indikatívny harmonogram výziev, ktoré plánuje ministerstvo spustiť v tomto roku. Otvorené však ostáva rozpočet výziev a aj spôsob spolufinancovania projektov týkajúcich sa žiadateľov mimo verejného a štátneho sektora.

Harmonogram výziev: 

Prioritná os Opatrenie Termín vyhlásenia výzvy Potenciálni žiadatelia
1. Modernicácia zdravotníckeho systému nemocníc  1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc máj 2008 špecializované nemocnice
1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc júl 2008 všeobecné nemocnice
2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 2.1 Rekonštruckia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti máj 2008 polikliniky, zdravotné strediská, majitelia budov, kde je viac ako 5 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, 2008

Operačný program nemá zatiaľ vlastnú webovú stránku a všetky informácie zverejňuje ministerstvo na ústrednom portáli eurofondov (www.nsrr.sk) a na svojich stránkach (www.health.gov.sk).

Uverejnené sú tieto dokumenty: