Parlament aktuálne k právam pacientov a AIDS

Krátka správa

1. december je každoročne označovaný aj za „Medzinárodný deň boja proti AIDS“. Poslanci EP sa touto vážnou diagnózou budú zaoberať na druhom novembrovom zasadnutí, pričom opäť budú zároveň k tejto problematike schvaľovať uznesenie.

Predošlé uznesenie k AIDS prijal Európsky parlament už 6. júla 2006. V ňom pripomenul, že na celom svete sa vírusom HIV doteraz nakazilo viac ako 65 miliónov ľudí, pričom viac ako 25 miliónov ľudí už zomrelo a 15 miliónov detí kvôli AIDS stratilo svojich rodičov. Júlové uznesenie tiež uvádza, že zo 40 miliónov HIV-pozitívnych ľudí až 95 % ich žije v rozvojovom svete. Len v samotnej subsaharskej oblasti ich podľa schváleného uznesenia žije 70 %.

29. novembra budú poslanci EP v neskorých večerných hodinách s Európskou komisiou diskutovať o právach pacientov v Európskej únii a deň pred Svetovým dňom boja proti AIDS si vypočujú vyhlásenie Európskej komisie o AIDS. Poslankyňa Elizabeth Lynne (ALDE, GB) za Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci je spravodajkyňou správy o „Situácii osôb so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: európsky akčný plán 2006 – 2007.