Poľnohospodárska politika zabíja Európanov

Európska únia podporuje prideľovaním priamych farmárskych dotácií konzumáciu potravín obsahujúcich nezdravé nasýtené (saturované) tuky. Takýmito produktami sú napríklad hovädzie mäso alebo maslo, uvádza analýza WHO. 

Ide o prvú vedeckú štúdiu, ktorá kvantifikuje dopad farmárskych dotácií EÚ pre producentov mliečnych a mäsových produktov na úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia v nej konštatuje, že politické rozhodnutia na európskej úrovni môžu priamo ovplyvniť dostupnosť a mieru konzumácie určitých druhov potravín na národnej úrovni. EÚ tak podporuje nezdravé stravovanie, ktoré vedie k úmrtiam na kardiovaskulárne choroby.  

V krajinách európskej pätnástky (členské krajiny EÚ pred rozšírením 2004) spôsobí takto nastavená SPP 9 800 dodatočných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia. Z polovice ide o predčasné úmrtia, teda pred 65. rokom života. Analýza WHO sa sústredila na odhad zaťaže európskej populácie srdcovo-cievnymi chorobami spôsobenými nasýtenými tukmi pripísateľnými vplyvu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Prvotnými cleľom SPP je zaistiť dostatok potravín pre obyvateľstvo a tiež predchádzať chudobe vo vidieckych oblastiach. Európska komisia sa reformou SPP snaží odstrániť jej nedostatky, napríklad nespotrebovateľnú nadprodukciu niektorých komodít. Kritici poľnohospodárskej politike tiež vyčítajú, že umelo udržiava vysoké ceny potravín a znemožňuje rozvojovým krajinám konkurovať svojou produkciou.

„Zatiaľ čo SPP bola založená na správnych princípoch verejného zdravia, potenciálne sa z nej može stať riziko pre zdravie verejnosti v EÚ s ohľadom na typ konzumovaných potravín. Dalo by sa to tiež označiť ozančiť za systém navrhnutý na zabíjanie Európanov koronárnymi srdcovými chorobami“, uvádza sa v úvode štúdie.

Odborníci sa odvolávajú aj na ukazovatele z Poľska, kde klesla medzi rokmi 1990 a 2002 úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia o 40 %. Vedci to pripisujú zrušeniu národných dotácií pre potraviny obsahujúce nasýtené tuky a objaveniu sa nových, poly-nasýtených rastlinných tukov. Tento pozitívny vývoja je ale po vstupe Poľska do EÚ a s tým súvisiacou implementáciou SPP ohrozený. 

Autori štúdie priznávajú, že popri dokázateľne silnom vplyve farmárskych dotácií na zvýšenú konzumáciu nezdravých potravín, môže veľkú úlohu zohrávať aj globalizácia stravovacej kultúry – fastfoody a supermarkety.