Popularita heroínu rastie, marihuany klesá

Za posledných desať rokov sa problém s drogami nijak nezlepšil. V bohatých krajinách Západnej Európy počet užívateľov drog síce mierne poklesol, vzrástol však v tranzitívnych a chudobných krajinách východnej Európy a strednej Ázie, konštatuje správa „Svetový problém s drogami: desať rokov po“, ktorá hodní situáciu v 18 krajinách. Počet užívateľov heroínu a ópia vo všeobecnosti za desať rokov narástol, marihuana sa stala menej populárna.

Marihuana sa stala súčasťou života dospievajúcej mládeže vo viacerých vyspelých krajinách. V USA, Kanade, Austrálii či na Novom Zélande ju aspoň raz užila viac ako polovica mladých ľudí. Na druhej strane, v Holandsku kde je marihuana legálna, to bolo 32,3%.

Podľa správy nie sú trhy s nelegálnymi drogami vertikálne integrované, nedominujú na nich veľkí díleri či kartely. Previazanie s teroristickými či povstaleckými skupinami je výrazné len na niekoľkých miestach, ako Afganistan a Kolumbia.

Hoci drogový biznis generuje viac ako miliardu eur, väčšina z tých, čo je do neho zapojená, má len priemerné príjmy. Veľký majetok na ňom získava len pár jednotlivcov. Pri kokaíne a heroíne tvorí cena produkcie a rafinácie v krajinách pôvodu len 1-2% ceny drogy v rozvojových či tranzitívnych krajinách. To isté platí pre producentov ATS v bohatom svete. Iba pestovatelia marihuany v bohatých krajinách získavajú podstatne vyšší podiel na cene.

Správa konštatuje, že boj proti produkcii drog má obmedzenú účinnosť. Kroky vlád Bolívie, Kolumbie či Peru dokázali problém miestne obmedziť, no „neexistuje dôkaz, že kontroly môžu znížiť celkovú globálnu produkciu.“ To isté platí pre pašovanie.

Národné protidrogové politiky sa výraznejšie zbližujú a väčší dôraz je kladený na znižovanie dopytu. Aj v krajinách, kde prevládal tvrdý prístup ku konzumentom drog začínajú akceptovať substitučnú liečbu. Politika voči predajcom a pašovateľom sa však pritvrdila.

Užívanie marihuany medzi mladými ľuďmi v 2004
užitie drogy (v %)
krajina (vek) aspoň raz v živote
za posledný rok
Francúzsko (15-34) 43,6 16,7
Británia (15-34) 41,4 16,3
Holandsko (15-34) 32,3 9,5
USA (26-34) 56,7 19,9
Kanada (25-34) 56,8 18,0
Austrália (20-29) 54,5 26,0
Švédsko (15-34) 19,1 4,8
Nový Zéland (25-34) 62,0 18,0

Zdroj: Európska komisia

Správu pripravilo na objednávku Komisie konzorcium Holandského inštitútu pre mentálne zdravie a závislosti a RAND Europe. Hodnotí vývoj drogového biznisu a závislostí od roku 2008, keď Valné zhromaždenie OSN prijalo deklaráciu o akčných plánoch pre potlačenie zneužívania drog (UNGASS 98).