Poslanci sa na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť dívajú liberálnejšie

ESD rozhodol, že pohotovosť lekárov musí byť počítaná ako pracovný čas. Foto: www.freeimages.co.uk

Návrh sa vracia späť do rúk európskych poslancov, ktorí už raz podporili znenie smernice s oveľa širším dosahom. Ministri prijali kompromis a pacientom budú preplácať liečbu v iných členských štátoch, no trvajú na podmienkach, ktoré zabránia „turizmu pacientov“.

Okrem toho nové pravidlá stanovujú, kto bude zodpovedný za starostlivosť o dôchodcov, ktorí počas penzie žijú v inej krajine. Ide o komplexnú záležitosť, ktorá si vyžiadala detailné vyjednávanie ešte pred stretnutím ministrov. Podľa dohody napríklad francúzskemu penzistovi, ktorý žije v Španielsku, budú v prípade, že sa rozhodne vyhľadať starostlivosť v Nemecku, náklady preplácať španielske úrady. Pokiaľ by sa však liečil vo Francúzsku, budú platiť francúzske úrady.

Ku definitívnej dohode musia dospieť poslanci a vlády. Parlament sa však na cezhraničnú starostlivosť díva oveľa liberálnejšie a podmienky, ktoré boli ku smernici doplnené považujú za obmedzovanie pacientov. Francúzska stredopravá poslankyňa (EPP), spravodajkyňa direktívy v Európskom parlamente, niektoré záväzky označila za slabé a žiada spravodlivejšie definitívne znenie.

Fórum zastupujúce pacientov (European Patients’ Forum) znepokojuje, že občania budú najprv musieť za liečbu zaplatiť z vlastných prostriedkov a potom žiadať o preplatenie výdavkov. Podľa zainteresovaných strán treba ešte spresniť jazyk konečného textu, aby sa vyhlo tomu, že každý členský štát smernicu pochopí po svojom.

Pozitívne je vnímaná snaha ministrov presadiť užšiu spoluprácu v oblasti cezhraničného e-health, no aj podľa textu direktívy sú nevyhnutné technológie v kompetenciách národných štátov.

Poslanci sa budú záležitosťou zaoberať aj koncom roka, pretože nie je ani zďaleka uzavretá, najmä pre rôzne stanoviská aj na strane Európskeho parlamentu, aj na strane vlád. Vyjednávať bude belgické predsedníctvo, ktorého cieľom je dosiahnuť dohodu do konca roka, kedy sa na čelo EÚ postaví Maďarsko.

Ďalšie kroky:

  • September 2010: Európska rada formálne prijme svoje stanovisko v prvom čítaní.
  • Koniec 2010: Európsky parlament môže stanoviť druhé čítanie.