Poslanci sprísnili pravidlá o poskytovaní informácií o liekoch

zdroj: flickr, sparktography

Návrhmi sa teraz budú zaoberať ministri zdravotníctva na rokovaní 6. decembra. Ak ich schvália, budú právne záväzné.

Parlament presadzuje, aby farmaceutické firmy poskytovali na obaloch a príbalových letákoch informácie o charakteristických znakoch liekov, ich označovaní a baleniach. Okrem toho by mali pripájať aj hodnotiacu správu týkajúcu sa daných liekov. Podľa zákonodarcov by tieto informácie mali byť povinné a nie dobrovoľné, tak ako to navrhovala Európska komisia.

Všetky údaje by v lehote 90 dní mali sledovať príslušné národné orgány. Členské štáty budú musieť zriadiť špeciálne stránky, kde pacienti budú môcť zverejňovať svoje vlastné skúsenosti s danými liekmi.

Šedé miesta

Parlament si posvietil aj na šedé miesta medzi poskytovaním informácií a reklamou. Hoci verejná reklama na lieky na predpis je v EÚ zakázaná, pre nejednotné predpisy v jednotlivých krajinách poslanci navrhli, aby sa nesmeli propagovať nielen prostredníctvom televízie či rozhlasu, ale aj tlače.

Podľa Grega Perryho, generálneho riaditeľa EGA (Európskej asociácie pre generické lieky) európski zákonodarcovia zabezpečili primeranú rovnováhu medzi zlepšením prístupu k informáciám od farmaceutických firiem a obmedzením nadmerného komerčného tlaku.

Monique Goyendsová, generálna riaditeľka spotrebiteľskej loby BEUC vyhlásila, že je treba zabrániť tomu, aby ordinácie lekárov slúžili na propagovanie liekov. Farmaceutické spoločnosti budú môcť poskytnúť iné propagačné informácie, napríklad o vplyve produktov na životné prostredie, či zmene cien, len ak im to umožnia národní regulátori.

Pozície:

Švédsky poslanec Christofer Fjellner (EPP), ktorý vypracoval parlamentnú správu uviedol, že poslanci zmenili zameranie legislatív z práv farmaceutických firiem na šírenie informácii pacientom, aby sa dostali k údajom, ktoré potrebujú a chcú.

Slovenský poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, KDH): „Táto problematika je podobne ako v prípade označovania potravín v záujme pacientov, spotrebiteľov. Aby mali podobne ako tí, ktorí denno-denne konzumujú stravu, pri konzumácii liekov, ktoré sú ešte závažnejšie  pre ich zdravie, relevantnú a vedeckú informáciu. Niektoré farmaceutické firmy dávajú okrem informácie o účinku liekov aj vlastnú reklamu.  Treba veľmi starostlivo oddeliť to, čo je vedecká informácia o účinku liekov na organizmus pacienta a čo je reklamou tej firmy, ktorá potrebuje zvýšiť predajnosť toho svojho produktu či novej molekuly.“